Trenčiansky hrad

Adresa Trenčiansky hrad, 911 01 Trenčín Email info@muzeumtn.sk Telefón +421 32 / 743 44 31 Web www.muzeumtn.sk

Dominanta Trenčína i celého Považia stráži pradávne obchodné trasy spájajúce stredomorskú oblasť s Pobaltím a severnou Európou.

Na mieste dnešného hradu stálo v období Veľkej Moravy hradisko ako správne centrum priľahlého regiónu. Dnešný hrad vznikol v 11. storočí ako pohraničná pevnosť, strážiaca dôležité vážske brody a dôležité karpatské priesmyky, cez ktoré prechádzali obchodné cesty, spájajúce oblasť severného Uhorska a stredoslovenských banských miest s Čechami, Moravou, Sliezskom a Poľskom. V ďalších storočiach sa stal sídlom pohraničného komitátu, kráľovskej a neskôr
šľachtickej župy. Dnes sú v jeho starobylých priestoroch umiestnené výstavné priestory a viaceré expozície Trenčianskeho múzea.

Informácie pre návštevníkov:

 • Prehliadky iba so sprievodcom.
 • Sprevádzať sa začína z horného hradu.
 • Prehliadky sú každých 15 a 45 minút po začiatku každej hodiny.
 • Posledné dve prehliadky sú len Okruh B (Malý okruh)
 • Minimálne 10 min. chôdze od pokladne.

Otváracie hodiny:

 • Máj – September: 9:00 – 17:30 (pokladňa)
  posledná prehliadka hradu o 17:45 (Okruh B)
 • Apríl a Október: 9:00 – 16:30 (pokladňa)
  posledná prehliadka hradu o 16:45 (Okruh B)
 • November – Marec: 9:00 – 15:30 (pokladňa)
  posledná prehliadka hradu o 15:45 (Okruh B)

V ponuke sú tieto typy okruhov:

 • Okruh A (Dolné nádvorie) – Kasáreň (expozícia zbraní „Nedobytý“), Hladomorňa (expozícia venovaná útrpnému právu v histórii Trenčína).
 • Okruh B (Malý okruh) (cca 35-40min.) Matúšova veža, horné poschodie Ľudovítovho paláca (expozícia nábytku „Reminisciencie“) s oboznámením sa s históriou Trenčianskeho hradu.
 • Okruh C (Veľký okruh) (cca 1 hod. 15 min.) – Matúšova veža s oboznámením sa s históriou Trenčianskeho hradu. Ľudovítov palác (v súčasnosti expozícia „Reminiscencie“). Barborin palác (expozícia „Rotunda a archeologické nálezy na Trenčianskom hrade“). Zápoľského palác (expozícia „Rodová galéria Ilešháziovcov a obrazov z ilešháziovských sídiel“).

Približná dĺžka výletu (km alebo čas): zo stanice asi 1 km, tj 15-30 min. k hradnej bráne

Odhad prevýšenia (m): 410 m

Zvládnu to deti veku: už od najmenších bábätiek

Možnosť zahnať cestou hlad: viacero možností cestou z mesta na hrad

Zdroj: www.muzeumtn.sk