Slovenská národná galéria

Adresa Budova SNG, Rázusovo nábrežie 2, 811 02 Bratislava Email info@sng.sk Telefón +421 2 20 49 62 43 Web www.sng.sk

V SNG nájdete pestrú ponuku programov pre rodiny s deťmi, workshopy či kurzy pre mladých aj dospelých. V galérii vás tiež čakajú obľúbené Experimentálne expozície, edukačná interaktívna Zóna či krátkodobé výstavy. Vidíme sa v galérii!

O galérii

Slovenská národná galéria je v zriaďovacej listine definovaná ako najvyššia a centrálna galerijná inštitúcia Slovenska.

Táto požiadavka sa postupne napĺňala prostredníctvom činnosti galérie. SNG možno chápať ako zbierkotvornú galerijnú inštitúciu, ktorá plní očakávania odbornej i širokej verejnosti: Jej úlohou je rozvíjať sa ako celonárodná umenovedná inštitúcia a zároveň zbierať, chrániť a interpretovať umelecké diela v domácom i v medzinárodnom priestore.

 

Slovenskú národnú galériu chceme prezentovať ako otvorenú inštitúciu budovanú a fungujúcu na základných muzeálnych štandardoch, ktoré nielen udržiava, ale ich aj obnovuje a rozvíja. Galéria by tak mala byť priestorom, z ktorého vzídu významné podnety kvalitných kurátorských projektov a ich prezentácia, ako aj diskusnou a interpretačnou platformou, a napokon i garantkou umeleckých a tvorivých hodnôt.

 

V praxi to znamená ambicióznu a čitateľnú dramaturgiu jednotlivých výskumných, akvizičných, výstavných a publikačných projektov so širokou koncepčnou, tematickou a štýlovou ponukou, pričom je dôležité zachovávanie poslania SNG, ako aj adekvátne oceňovanie (bez preceňovania alebo, naopak, podceňovania) nového, starého, domáceho aj medzinárodného umenia.

 

Dnes je popri areáli v Bratislave súčasťou SNG aj sieť štyroch vysunutých pracovísk: Zvolenský zámokKaštieľ Strážky v Spišskej Belej, Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku a Schaubmarov mlyn v Pezinku.

Všetky potrebné informácie nájdete na webe SNG.

PROGRAMY PRE RODINY:

Vyberte si z ponuky našich programov pre rodiny s deťmi, vďaka ktorým zážitkovou formou spoznáte výstavy a zbierky SNG.

 

BookObrazy: Zuzana Csontosová – Majstrík a Krasomilka

Do sveta rozprávok prišla správa, že dnešné deti vraj nie sú, čo bývali – ale to, milí rozprávkači, nepoznali vás.Priletia k nám na vlastnoručne zostrojenom lietadle. A my si toho toľko navymýšľame, že späť si budú musieť postaviť nákladný parník, aby tú horu vymýšľancov odniesli.
Interaktívne čítanie s aktivitami je určené rodinám s deťmi od 4 rokov.
Účastníci a účastníčky programu si môžu uplatniť 10 % zľavu na nákup kníh pre deti v kníhkupectve Ex Libris.
Kedy: 15.3.2024 16:30 – 18:00
Kde: Ateliér

Rodinná nedeľa: Nečakané stretnutia

Všimli ste si, že umenie dokáže spojiť rôzne predmety či situácie do nečakaných súvislostí? Takéto stretnutia môžu byť vtipné, prekvapujúce, niekedy strašidelné, no najmä obohacujúce našu obrazotvornosť.

Spoločne sa prejdeme labyrintom nápadov a experimentov umelca Marka Blaža, ktorý nás podnieti hrať sa nielen výtvarne s kombináciami a významom bežných vecí okolo nás.

Vylepšený formát spoločnej nedele pre celú rodinu s deťmi od 6 do 12 rokov. Počas dvojhodinového stretnutia navštívime aktuálne výstavy či iné zaujímavé priestory, ktoré spoznávame cez tvorivé úlohy. V ateliéri rozoberanú tému približujeme prostredníctvom rôznych výtvarných zadaní a vlastnej tvorby. Obe časti programu vyžadujú aktívnu účasť rodičov či iných sprevádzajúcich osôb, preto je potrebné, aby boli na programe počas celého trvania.

Príďte si užiť spoločne strávený pohodový čas objavovaním, hrou a výtvarným experimentovaním v podnetnom prostredí galérie!

Kedy: 24.3.202415:00 – 17:00
Kde: Ateliér

Zdroj: www.sng.sk