Jaskyňa Driny | Smolenice

Adresa Jaskyňa Driny, 919 04 Smolenice Email Telefón Web www.ssj.sk

Jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku. Nachádza sa v Smolenickom krase v Malých Karpatoch juhozápadne od Smoleníc, v blízkosti rekreačného strediska Jahodník.

Jaskyňa Driny je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku. Nachádza sa v Smolenickom krase v Malých Karpatoch juhozápadne od Smoleníc. Záhadnú dieru miestni občania poznali už v 19. storočí, no do jaskyne sa podarilo preniknúť až v roku 1932. Typickou sintrovou výzdobou pre túto jaskyňu sú sintrové záclony so zúbkovitým lemovaním.

Jednoduchším spôsobom predstavenia prírodných a kultúrno-historických hodnôt jaskyne alebo jej okolia sú náučné panely. Správa slovenských jaskýň nainštalovala pri jaskyni Driny 4 panely: Geológia, Geomorfológia, Rastlinstvo a živočíšstvo krasu Malých Karpát, Jaskyňa Driny – hodnoty, história (1999).

Poloha jaskyne

Jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku. Nachádza sa v Smolenickom krase v Malých Karpatoch juhozápadne od Smoleníc, v blízkosti rekreačného strediska Jahodník. Leží na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Vchod do jaskyne na západnom svahu vrchu Driny, ktorý vystupuje z juhozápadného úbočia Cejtacha, je v nadmorskej výške 399 m.

Prístup k jaskyni

Parkovisko leží 1 km od dediny Smolenice pri rekreačnom stredisku Jahodník, severozápadne od Trnavy v Malých Karpatoch. Vzdialenosť jaskyne od parkoviska je 1 km lesnou cestou s prevýšením 100 m, prístup trvá asi 20 min. Záver chodníka je pomerne strmý so 100 schodmi.

Najbližšia zastávka verejnej dopravy: Smolenice (bus)
Prístup autom k jaskyni: Z Trnavy smer Senica cez Smolenice – 20 km

Prehliadková trasa

Dĺžka: 450m
Doba trvania: 35 min
Priemerná teplota: 7,1 – 7,8°C

 Prehliadkový okruh má dĺžku 450 m, prevýšenie 10 m a 151 schodov. Pobyt v jaskyni trvá asi 35 min. Teplota v jaskyni je 7,1 až 7,8°C.

Interiér jaskyne pozostáva z úzkych puklinovitých chodieb (Chodba spolupracovníkov, Beňovského chodba, Sieň Slovenskej speleologickej spoločnosti). Jej podzemné priestory dekoruje bohatá sintrová výplň, pre ktorú sú typické záclony so zúbkovitým lemovaním. Ďalej sú zastúpené sintrové vodopády, náteky, pagodovité stalagmity a rôzne formy stalaktitov. Vyskytujú sa aj sintrové jazierka, napĺňané presakujúcou atmosférickou vodou.

Jaskyňa je otvorená nasledovne:

  • apríl, máj, september, október
    Utorok – Nedeľa: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30
  • jún
    Utorok – Nedeľa: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
  • júl, august
    Utorok – Nedeľa: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Vstupy a prehliadku jaskyne na kultúrno-výchovné využívanie možno vykonávať od 9.00 do 18.00 hod. Čas jednotlivých vstupov do jaskyne ako aj mimosezónna technická prestávka sú uvedené vo Vstupnom poriadku, ktorý vydáva prevádzkovateľ jaskyne.

 CENNÍK:


Trasa Dospelí Deti 6-15r.,
invalidi *1
Študenti,
> 60 rokov *2
Foto-Video
bez použitia statívu *3
Mimoriadny
vstup *4
Driny 6,00 € 3,00 € 5,00 € 7,00 € 30,00 €

Zdroj: www.ssj.sk