Bratislavské bábkové divadlo

Email Telefón Web

Poslaním divadla je ponúknuť alternatívu k dnešnému modernému svetu počítačov a videohier, vniesť do života detí, ale i dospelých kvalitu umeleckého zážitku, ktorý prináša nielen pobavenie, ale i poznanie a zamyslenie sa nad základnými hodnotami ľudského bytia.

Začiatky profesionálnej práce Bratislavského bábkového divadla (BBD) ohraničuje dátum jeho vzniku – marec 1957. Je to bezmála päť desaťročí tvorby, hľadania vlastnej identity, bojov i víťazstiev – v čase vzniku ešte nie veľmi prebádanej tvorby bábkového divadla. Štátne bábkové divadlo vzniklo ako prvé „kamenné“ bábkové divadlo na Slovensku po divadlách v Žiline a Nitre.

 

V súčasnosti patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a bolo premenované zo Štátneho bábkovédho divadla na Bratislavské bábkové divadlo. 
Ročne privíta BBD v priemere 33 000 divákov, medzi ktorých patria predovšetkým deti od tých najmenších až po tínejdžerov, deti z materských a základných škôl, zdravé i postihnuté, z detských domovov aj zo sociálne slabších vrstiev. S deťmi prichádzajú do divadla dospelí – rodičia, starí rodičia a tiež laická a odborná verejnosť. 
Bratislavské bábkové divadlo má na konte 187 premiér a viac ako 15 000 predstavení doma i vo svete. Počas svojej existencie hosťovalo BBD vo viac ako 35-tich krajinách na mnohých kontinentoch. Na zahraničných i domácich festivaloch získalo množstvo významných ocenení a na turné odohralo viac ako 2500 predstavení, ktoré videlo vyše pol milióna divákov.

 

Predaj vstupeniek

  1. Vstupenky na predstavenia sa predávajú v pondelok – štvrtok od 8.00 h do 17.00 h, v piatok od 8.00 h do 16.00 h, v sobotu od 13.30 h (1 h. pred predstavením) a v nedeľu od 9.00 h a od 13.30 h (1 h. pred predstavením).
  2. Vstupenky si tiež môžete kúpiť cez internet na stránke divadla.
  3. Rezervovať si vstupenky 2. a 4. rad cez víkend si môžete aj cez ticketportal.

Cena lístka je obvykle 2 €; 2,35 € alebo 2,70 € podľa druhu predstavenia.

Predstavenia trvajú cca 45 – 80 minút podľa druhu predstavenia. Niektoré predstavenia sú vhodné pre deti od 3 rokov, iné od 4, 5 či 6 rokov. Od 2 rokov sú predstavenia zriedka.

 

Umelecký súbor BBD

Repertoár BBD

Aktivity BBD