Súkromné detské centrum Jasličkovo | Zvolen

Jasličkovo je súkromné detské centrum,
rodinného typu s malým počtom detí, nakoľko je našou prioritou individuálny prístup starostlivosti,pozornosti a vzdelávania detičiek.

Hravou formou, individuálnym prístupom, cielenými aktivitami rozvíjame komunikáciu, budujeme slovnú zásobu, podporujeme čítanie, rozprávanie, vlastnú sebarealizáciu. Ďalej rozvíjame a podporujeme hudobnú, výtvarnú a telesnú kultúru, zdravý spôsob života, úctu a toleranciu k sebe samému aj k tomu druhému. Podporujeme individualitu a rozdielnosť každého jednotlivca, ale zároveň učíme spolupatričnosti ku skupine, kolektívu, vzájomnej pomoci, slobodnému rozhodovaniu sa bez nátlaku a zákazov. U detí podporujeme tvorivosť, samostatnosť. Detičky sú vedené k základným pravidlám slušného správania, stolovania, hygienickým návykom.

 

Jasličkovo sa bude nachádzať v širšom centre Zvolena 10min.chôdze od mesta. Priestory tvorí šatňa, veľká herňa, oddychovo-relaxačná miestnosť, jedáleň, kuchynka, sociálne zariadenia, priestory sú prispôsobené potrebám detičiek. Miestnosti sú pestrofarebné, novo zrekonšktuované. Detičky majú k dispozícii zadný dvor na prechádzky a hranie sa v exteriery. Máme menší kolektív, aby sme zabezpečili individuálnu starostlivosť a znížili chorobnosť.

 

Špeciálne aktivity:

 • cvičenie na fitloptách,
 • jazykové rozprávkovo,
 • raz, dva, tri (cvičenie pod vedením odborníka),
 • hudobné okienko,
 • oslavujeme sviatky s detičkami.

Bežné aktivity:

 • podpora a rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života,
 • sociálne návyky,
 • stravovacie návyky,
 • jazyková podpora (pomocou knižiek, pesničiek, riekaniek),
 • rozvoj myslenia (rozlišovanie farieb, tvarov a predmetov),
 • podpora kreativity a motoriky (kreslenie, maľovanie, strihanie, lepenie, modelovanie),
 • podpora fyzickej aktivity (prechádzky, tancovanie a cvičenie).

Zdroj: www.jaslickovo.sk