Súkromné bilingválne gymnázium BESST

Adresa Limbová 3, 91702 Trnava Email info@besst.sk Telefón +421908 299 018 Web www.besst.sk

Gymnázium je prvým bilingválnym gymnázium v Trnave s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým. Pripravuje žiakov na štúdium na vysokých školách v zahraničí aj na Slovensku.

Gymnázium BESST vzniklo s cieľom ponúknuť žiakom kvalitné jazykové vzdelávanie s maximálnym dôrazom na rozvoj osobnosti žiaka v pozitívnom prostredí.

 

Sme prvé bilingválne gymnázium v Trnave s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým. Staviame na skúsenostiach Súkromnej základnej školy BESST, pripravujeme žiakov na štúdium na vysokých školách v zahraničí aj na Slovensku. Učebný plán a školský vzdelávací program je koncipovaný tak, aby vzdelávanie na súkromnom bilingválnom gymnáziu spĺňalo národné aj medzinárodné požiadavky.

Máme oprávnenie vykonávať cambridge medzinárodné skúšky, ktoré sú akceptované za prijímacie skúšky na univerzity v zahraničí. Príprava na certifikáty je súčasťou vyučovacieho procesu a v triedach máme maximálne 16 žiakov.

 

Vzdelávame mladých ľudí s víziou, aby každý v sebe objavil svoje nadanie a schopnosti.

„We do the BESST for you to be the BEST.“

Zdroj: www.besst.sk