Súkromná nemecká škôlka KVETINKOVO

Adresa Krajinská 96, 82106 Bratislava Email martina.nociarova@gmail.com Telefón +421 903 457700 Web www.kvetinkovo.sk

Súkromná nemecká bilingválna škôlka rodinného typu s kvalifikovaným personálom.

Súkromná nemecká škôlka Kvetinkovo je zariadenie rodinného typu s celodennou komunikáciou  v nemeckom jazyku  pre deti vo veku od 2 do 6 rokov. Individuálnym prístupom v malých skupinách podporujeme jedinečnosť každého dieťaťa a harmonický rozvoj jeho osobnosti.

Materská škola Kvetinkovo sa nachádza v samostatnej budove uprostred rodinných domov, v tichej a zelenej časti Podunajských Biskupíc na Krajinskej ulici.
Príjemné a bezpečné prostredie plné zelene poskytuje dostatok priestoru na všetky vnútorné i vonkajšie aktivity, ktoré súvisia so zdravým duševným a telesným rozvojom detí.

Kapacita škôlky je limitovaná, maximálny počet detí je 15.  
Znalosť nemeckého jazyka nie je podmienkou – zo skúseností vieme, že deti základnú komunikáciu zvládnu v priebehu 3-4 mesiacov. Nástup detí je možný počas celého roka.

Poskytujeme starostlivosť v pracovných dňoch od 7,30 hod. do 17,30 hod.
Východiskom pre tvrobu učebných osnov je Štátny vzdelávací program ISCED 0 pre predprimárne vzdelanie detí v predškolskom veku.

Naším hlavným cieľom sú radostné a spokojné deti, ktoré sa tešia na nové veci a výzvy a pritom sa hravou a nenásilnou formou naučia nemecký jazyk.

Náš tím tvoria pedagogické pracovníčky s vysokoškolským vzdelaním a  viacročnými skúsenosťami s prácou v materskej škole.

 

Cena

Celodenná starostlivosť od 7.30 do 17.30 hod.

 

–  360,– Eur /mesiac + 3,-  Eur strava/deň (desiata, obed, olovrant, nápoje).

 

Podľa individuálnych potrieb možnosť dohodnúť poldennú starostlivosť.

 

Čo ponúkame v cene školného

 • celodennú komunikáciu v nemeckom jazyku zameranú predovšetkým na porozumenie, neskôr na aktívne používanie jazyka
 • budovanie zdravej a vyrovnanej osobnosti
 • kreatívnu prácu, pri ktorej sa deti zoznamujú a pracujú s rôznymi formami a materiálmi
 • každodenné pohybové aktivity zamerané na zdravý  telesný rozvoj, pobyt vonku za každého počasia
 • rozvoj hrubej a jemnej motoriky pomocou vhodných hier a edukačných hračiek
 • budovanie pozitívneho vzťahu k prírode – oboznámenie sa so svetom zvierat a rastlín
 • zdravú a vyváženú stravu plnú čerstvého ovocia a zeleniny, neobmedzený pitný režim, budovanie správnych hygienických návykov.

 

Niečo navyše

 • kultúrne aktivity v rámci škôlky a v iných kultúrnych zariadeniach – divadlá, výstavy, knižnica
 • pobyt v prírode, opekanie, prechádzky v lese
 • návštevy v ZOO a na farmách
 • rôzne slávnosti ako napr. Oslava jesene, Lampiónový sprievod, Vianočný mikulášsky večierok , Karneval, Deň matiek, Deň detí, Príchod leta a pod.
 • športové aktivity
 • narodeninové oslavy detí.

 

Zdroj: www.kvetinkovo.sk