Škôlka s komunikáciou v taliančine na KRAMÁROCH

Sme prvá detská škôlka v Bratislave na KRAMÁROCH s možnosťou komunikácie v talianskom jazyku v rozsahu zodpovedajúcemu schopnostiam dieťaťa. Okrem taliančiny ponúkame aj rozšírenú výučbu anglického jazyka.

Sme prvá detská škôlka v Bratislave s možnosťou komunikácie v talianskom jazyku v rozsahu zodpovedajúcemu schopnostiam dieťaťa. Okrem taliančiny ponúkame aj rozšírenú výučbu anglického jazyka.
Zakladateľky detskej škôlky sú mamičky už školopovinných detí s medzinárodnými skúsenosťami a vhodnou kombináciou vzdelania. Spája ich predovšetkým láska k deťom, talianskemu jazyku, literatúre, kultúre a športu.

 

Voláme sa FIORELLINI – v preklade KVETINKY.
Inšpirácia pochádza z talianskej piesne “Buonanotte, Buonanotte, Fiorellino!“ v podaní Francesca de Gregori.

 

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/96277866/fiorellini_slider_taliansko_logo.png

 

Škôlka Fiorellini ponúka

 • komunikáciu v taliančine u detí vo veku 2 až 6 rokov
 • rozšírenú výučbu angličtiny
 • kvalitnú pohybovú, hudobnú, výtvarnú, tanečnú a jazykovú prípravu,
 • pestrú paletu aktivít v škôlke, aj mimo nej,
 • výhodnú cenu pri zápise dieťaťa do konca tohto mesiaca – až 10% zľavu z pobytu počas celého školského roka
 • výučbu v súlade s výchovno-vzdelávacím programom ISCED (Medzinárodné štandardné členenie vzdelávania – “The International Standard Classification of Education”), schváleným Ministerstvom školstva SR,
 • prvky alternatívneho výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • kvalifikovaný personál (máme prísne kritéria na výber našich učiteľov, lektorov, stážistov a native speakerov),
 • atraktívne rozmanité a členité prostredie v areáli ZŠ a MŠ Cádrova, v blízkosti lesa s veľkou záhradou, stromami, mimo mestkého smogu (súčasťou areálu je detské ihrisko s pieskoviskom, detské ihrisko s kamienkami, hojdačky, preliezky, šmýkľavky)
 • dôraz na zdravý životný štýl, pričom kladie dôraz na zdravie dieťaťa, organizuje náučné a zaujímavé prednášky pre deti o ich zdraví v spolupráci s Lekárskou fakultou UK Komenského,
 • úzko spolupracuje s rodičmi, rodič dostáva každodennú spätnú väzbu o našich aktivitách a správaní svojho dieťaťa,
 • celoročnú prevádzku (v letných mesiacoch júl, august upravený režim),
 • koordinuje a konfrontuje aktivitu so škôlkami podobného charakteru v zahraničí
 • najpestrejšiu paletu aktivít v rámci predprimárnych aktivít, prispôsobených veku dieťaťa. Na každý deň sú vyčlenené dve aktivity a prebiehajú v jazyku v závislosti od charakteru aktivity, striedavo v slovenskom, talianskom a anglickom jazyku: MUSICA – HUDBA, ARTE – UMENIE, ITALIANO – TALIANČINA,  INGLESE – ANGLIČTINA, ISCED
 • okrem pravidelných týždenných tematických okruhov zabezpečuje podľa záujmu v priebehu roka aj kurzy, exkurzie a výlety, ako napr. plavecký výcvik, lyžiarsky kurz, korčuľovanie, exkurzie (požiarnici, zdravotníci, policajti, zubný laborant …), múzeum, divadlo, kino, galéria, koncert, knižnica, kultúrne centrum, návšteva gymnastickej haly s možnosťou precvičenia gymnastických prvkov, návšteva futbalového a zimného štadiónu, hrad, zámok, kaštieľ, zrúcanina, zoologická záhrada, botanická záhrada, biofarma, výlet do lesa a výlet do mesta, jazda na koníkoch, výlet vláčikom, sánkovačka a stavanie snehuliakov, návšteva talianskeho kultúrneho inštitútu, psychologická a logopedická poradňa
 • pravidelnú  návštevu rodinného  centra KIDS POINT
 • silný dôraz na športovú a pohybovú prípravu detí – Vaše dieťa získa všestrannú pohybovú prípravu, pod dohľadom odborníkov a trénerov, tak v skupinových, ako aj v individuálnych športových aktivitách, ako sú hokej, futbal, florbal, vybíjaná, hádzaná, basket, tenis  a iné zábavné hry, tanečná, balet, gymnastické prvky,  rytmus, pohyb, beh, atletika, atď…
 • priateľské prostredie, založené na vzájomnom rešpekte. Dieťa je rešpektované, zároveň si však rešpekt budujú aj učitelia, ktorí riadia usmerňujú deti v správny čas, snažia sa v nich budovať správne návyky a osvojovať si ich.
 • dôraz na rešpektovanie hodnôt, ako sú slušné správanie, rešpekt, úctu ku starším ľuďom a k prírode, zodpovednosť a samostatnosť.
 • získavanie skúsenosti a priateľov, deti sa učia postupne o seba postarať a zároveň rozvíjajú predstavivosť, kreativitu, fantáziu.

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/96277866/dscn1568_resize.jpg http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/96277866/dscn1584_resize.jpg

 

Zdroj: www.centrumfiorellini.sk