Škôlka MaxiMax

Adresa Špaldová 38/B , 821 07 Bratislava Email skolka@maximax.sk Telefón +421 903 84 84 86 Web www.maximax.sk

Súkromné predškolské zariadenie, ktoré poskytuje kvalitné, odborné a systematické služby v oblasti výchovy, vzdelávania a starostlivosti.

Zariadenie v novopostavenom bytovom komplexe s názvom Svornosť, s vyhrievanou podlahou v celom interiéry, s neustálou dezinfekciou a recykláciou vzduchu, spĺňa zákonom stanovené prísne hygienické a bezpečnostné normy.

Interiér má veľkorysú rozlohu a je ergonomicky a dispozične usporiadaný tak, aby všetky zóny – zóny vzdelávacích a hrových aktivít, zóna oddychu, stravovacia zóna a sociálna zóna – mali svoj samostatný priestor a vzájomne sa nerušili.

Exteriér je celý oplotený a zatrávnený. Jeho súčasťou je pieskovisko, preliezka a hojdačka, nafukovací skákací hrad, bazénik, čo poskytuje deťom dostatočný a bezpečný priestor na pohybové a hrové aktivity.

Týmto je zabezpečený maximálny komfort a bezpečnosť pri všetkých činnostiach detí.

  • Naša najväčšia výhoda je: Celo-osobnostný rozvoj a formovanie jedinečnosti dieťaťa hravou formou.
  • Zariadenie je vhodné najmä pre: deti vo veku od 2 do 6 rokov
  • Hlavné aktivity: Odborné a systematické služby v oblasti výchovy, vzdelávania a starostlivosti o deti predškolského veku, ako aj realizácia detí v záujmových krúžkoch, ktoré sú súčasťou výchovného procesu pri budovaní ich kreativity a osobitosti. Hravá Angličtina prirodzeným spôsobom, rozvoj Umeleckého talentu kreslením, maľovaním, spracovaním rôznych materiálov (hlina, plastelína, papier a pod.), Dramatizácia spev, recitácia, herectvo, taktiež Pohybové aktivity ako gymnastika, tanec, koordinácia pohybu, ako aj výuka Spoločenského správania sa, bontónu, stolovania i varenia.
  • Stravovanie: Škôlka Maxi Max zabezpečuje pre deti zdravú a vyváženú stravu z čerstvých surovín, ako aj bezlepkové, bezlaktózové, vegetariánske jedlá.
  • Cena: od 100 € Kompletný cenník nájdete na TU

Zdroj: www.maximax.sk