QSI International School of Bratislava

Adresa Karloveská 2951/64, 841 04 Bratislava Email bratislava@qsi.org Telefón +421 2 6542 2844 Web www.qsi.org

Škola sa nachádza v IUVENTE, príjemne situovanom prostredí s rozsiahlymi porastami prírodnej zelene. Je dobre udržiavaná, s parkoviskom a 24 hodinovou strážnou

QSI Medzinárodná škola Bratislava bola otvorená v septembri 1994 ako súkromná, nezisková škola ponúkajúca vzdelanie v anglickom jazyku pre študentov vo veku od 2 (program pre škôlkárov) do 18 rokov (stredná škola).Plaváreň a zariadenia pre kreatívne umenia patria k najlepším v Bratislave.Akademický program zahŕňajúci individuálnu aj skupinovú výučbu je založený na koncepte Mastery Learning, t.j. majstrovstvo v konkrétnych zručnostiach a vedomostiach. Vzdelávacia filozofia sa zakladá na presvedčení, že všetci študenti môžu byť úspešní. Úlohou školy je povzbudiť, viesť a pomáhať študentom vo vzdelávacom procese. Rozvrh zahŕňa angličtinu (čítanie, gramatika, slohové úlohy a výslovnosť), matematiku, spoločenské vedy (história, geografia, ekonomika, politická veda), vedu (fyzika, biológia a chémia), hudbu, umenie, divadlo, tanec, plávanie a telesnú výchovu. Používanie počítačov je integrované do všetkých predmetov rozvrhu.Materiály a vybavenie je moderné a najvyššej kvality. Väčšina učiteľského zboru pochádza zo Severnej Ameriky, ale sú tu tiež učitelia z Francúzska, Holandska a Slovenska. Vyučujúci sú certifikovaní podľa vzoru krajiny, z ktorej pochádzajú a majú skúsenosti v medzinárodnom vzdelávaní..

QSI je nezisková organizácia pozostávajúca z 27 medzinárodných škôl. Quality Schools International (QSI) prevádzkujú aj túto školu. QSI Medzinárodná škola Bratislava funguje prostredníctvom členstva v tejto organizovanej sieti škôl, ktoré úspešne existujú už dve desaťročia.

Zdroj: www.qsi.org