Mercury Private College – materská škôlka

Adresa Zadunajská cesta 406/27, 851 01 Bratislava - Petržalka Email sgm@sgm.sk Telefón +421 2 6225 00 07 Web mercury.sk

Naša detská škôlka Mercury je obľúbeným a vyhľadávaným miestom nielen rodičov, ale predovšetkým detí , ktoré nás navštevujú.

Prečo naša škôlka:

Keď vstúpite do našej škôlky, vstupujete na územie rozprávkovej krajiny, kde dieťa prirodzene prijíma cudzí jazyk formou hry, od skorého rána si osvojuje zážitkovou formou nové vedomosti či okrem pravidelného spoločného divadielka sa učí hrať na harmonike, bubnoch ako aj iných hudobných nástrojoch.

Príjem detí je od 2,5 roka a v jednej triede je maximálne 8 detí.

Zabezpečujeme:

 • Kvalitnú stravu z čerstvých surovín. Ovocie a nápoje sú k dispozícií počas celého dňa.
 • Deti podporujeme k spánku krásnou spálňou s maľbami, tlmeným svetlom, príjemnou upokojujúcou hudbou
 • Tým deťom, ktoré nemôžu zaspať, čítajú učitelia v čítacej miestnosti rozprávky.
 • Osobnostný rozvoj
 • Výuka anglického jazyka
 • spolupráca s rodinou
 • osobný prístup
 • spolupráca s pedagógmi základnej školy
 • pohybová výchova
 • Divadelné predstavenia a iné akcie v škôlke
 • Spolupráca s logopédom
 • Hudobná výchova vedená profesionálnymi umelcami
 • Kreatívne dielne
 • Kompletné stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, pitný režim)
 • Raz do mesiaca máme pravidelné divadielko od profesionálnej bábkoherečky
 • 2 x ročne sa uskutočňuje prezentácia dieťaťa a učiteľa.
 • Deti budú do 3 rokov od nástupu plynule komunikovať v anglickom jazyku.
 • Naše kurikulum pripraví dieťa pre vstup do medzinárodných škôl, naše deti už boli úspešne prijaté na medzinárodnú školu
 • Na požiadanie učíme aj tretiu cudziu reč – nemčinu, pretože dieťa je schopné prirodzene zvládnuť tri cudzie jazyky.
 • Rodičia sú pravidelne informovaní o napredovaní detí

Zdroj: mercury.sk