Materské centrum TRNAVA

Adaptačná prípravka pre všetkých predškôlkárov od 2 r.

TRNAVA OKOLIE

Materské centrum TRNAVA, na Prednádraží II. v Trnave

organizuje adaptačný pobyt pre budúcich škôlkárov

 

Škôlkárske dni

 


Kedy začíname?

Začíname od mája 2014, v priestoroch Materského centra TRNAVA

 

Kedy bude prebiehať adaptačný proces?

Každý pondelok, utorok a stredu, v čase od 08.00 hod. do 11.45 hod.

 

Na čo sa môžu detičky tešiť?

-na príjemné prostredie herne Materského centra TRNAVA

-simuláciu škôlkarského dopoludňajšieho režimu

-spoločná desiata s ohľadom na alergie detí

-spoločný pitný režim

-začlenenie sa do kolektívu medzi seberovné deti

-nácvik hygienických návykov

-nácvik odlúčenia dieťaťa od rodiča

-nácvik odlúčenia rodiča od dieťaťa

-tvorivé dielne a výtvarná výchova

-krúžok Hudobná škola TRALALA

-anglický jazyk vo forme hier a piesní

-pohybové aktivity vonku

 

Prihlasovanie a viac informácií na tel.č. 0918 913 619 alebo na www.mctrnava.com

Materské centrum TRNAVA, na Prednádraží II. v Trnave

organizuje adaptačný pobyt pre budúcich škôlkárov

Škôlkárske dni

Kedy začíname?

Začíname od mája 2014, v priestoroch Materského centra TRNAVA

 

Kedy bude prebiehať adaptačný proces?

Každý pondelok, utorok a stredu, v čase od 08.00 hod. do 11.45 hod.

 

Na čo sa môžu detičky tešiť?

-na príjemné prostredie herne Materského centra TRNAVA

-simuláciu škôlkarského dopoludňajšieho režimu

-spoločná desiata s ohľadom na alergie detí

-spoločný pitný režim

-začlenenie sa do kolektívu medzi seberovné deti

-nácvik hygienických návykov

-nácvik odlúčenia dieťaťa od rodiča

-nácvik odlúčenia rodiča od dieťaťa

-tvorivé dielne a výtvarná výchova

-krúžok Hudobná škola TRALALA

-anglický jazyk vo forme hier a piesní

-pohybové aktivity vonku

 

Prihlasovanie a viac informácií na tel.č. 0918 913 619 alebo na www.mctrnava.com

Zdroj: www.mctrnava.com