Materská škola Vrbové

Adresa Sídl. 9.mája 322 Vrbové, Vrbové Email info@msvrbove.sk Telefón 033 7792 314 Web www.msvrbove.sk

Materská škola na Sídl. 9.mája 322 vo Vrbovom je osemtriedna, z toho štyri triedy sú umiestnené v alokovanom pracovisku na Súkenníckej ul. 256. Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Poskytuje tiež možnosť poldenného pobytu.

Materská škola na Sídl. 9.mája 322 vo Vrbovom je osemtriedna, z toho štyri triedy sú umiestnené v alokovanom pracovisku na Súkenníckej ul. 256. Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Poskytuje tiež možnosť poldenného pobytu.

 

Materská škola na Sídlisku 9. mája

 

Celá budova je rozdelená na hospodársky pavilón a učebňové pavilóny. Učebňové pavilóny sú dva. Jeden využívame pre deti najstaršej vekovej skupiny. Je tam umiestnená spálňa, umyváreň. Šatňa má samostatný vstup do budovy, takže majú deti súkromie a kľud. Pred vstupom do triedy je malá kuchyňa.

 

Druhý učebňový pavilón tvoria dve triedy pre deti strednej vekovej skupiny a jedna trieda pre deti najmladšej vekovej skupiny. Každá má samostatnú šatňu. Tento učebňový pavilón je prepojený s hospodárskym pavilónom spojovacou chodbou, ktorá vedie do jedálne. Jedáleň využívajú všetky štyri triedy MŠ.

 

Materská škola na Súkenníckej ul.


Je umiestnená v účelovej budove, ktorá je prízemná. Budova je rozdelená na hospodársku časť a učebňové pavilóny, ktoré sú dva. V jednom oddelení sú umiestnené dve triedy, ktoré majú spoločnú šatňu, umyváreň a WC, tiež sklad učebných pomôcok .

 

Prečo si zapísať dieťa práve do našej materskej školy?

 

Možno preto, že vaše deti budú tráviť čas v príjemnom a útulnom prostredí s množstvom krásnych hračiek. Pre deti pripravujeme dni plné prekvapení v súlade so Školským vzdelávacím programom Hrou k poznaniu .

 

Záujmové útvary:

  • krúžok anglického jazyka
  • krúžok náboženskej výchovy
  • keramický kurz
  • folklórny krúžok
  • krúžok moderného tanca

 

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ: 8 € mesačne

Výška úhrady za stravu denne za dieťa: 1,19 €

  • desiata : 0,28 €
  • obed : 0,68 €
  • olovrant: 0,23 €

Zdroj: www.msvrbove.sk