Materská škola Selec

Naša MŠ má dve triedy, telocvičňu, jedáleň pre ZŠ, kuchyňu a priestranný prírodný areál. V posledných rokoch bola škôlka zateplená, má novú fasádu, plastové okná a rekonštrukciou prešli i sociálne zariadenia.

O nás:

  • V roku 1976 bola  v našej obci prvý krát zriadená MŠ  – v priestoroch bývalých učiteľských bytoviek.
  • Dnes sídli v budove, ktorá bola svojpomocne postavená občanmi obce a do užívania odovzdaná v roku 1982.
  • Má dve triedy, telocvičňu, jedáleň pre ZŠ, kuchyňu a priestranný prírodný areál
  • V posledných  rokoch bola škôlka zateplená, má novú fasádu, plastové okná a rekonštrukciou prešli i sociálne zariadenia.
  • Súčasťou škôlky je i Školská jedáleň, v ktorej sa stravujú aj žiaci našej základnej školy.

 

image

Zdroj: www,zsselec.edupage.org