Materská škola Nitrica

MŠ Nitrica deťmi nazývaná "Včielka“ sídli v ZŠ od 1. 9. 2004. Materská škola má vyčlenené priestory na prízemí budovy ZŠ. Na denný pobyt detí slúžia 2 triedy, stabilná spálňa, šatňa a hygienické zariadenia. Stravovanie detí je zabezpečené zo ŠJ.

MŠ Nitrica deťmi nazývaná „Včielka“ sídli v ZŠ od 1. 9. 2004.
Materská škola má vyčlenené priestory na prízemí budovy ZŠ. Na denný pobyt detí slúžia 2 triedy, stabilná spálňa, šatňa a hygienické zariadenia. Stravovanie detí je zabezpečené zo ŠJ.


Materská škola je od 31. 10. 2006 zapojená do projektu Adamko – hravo – zdravo. Adamko je bábka, ktorá nenásilnou formou pozýva deti spoznávať okolitý svet a poradiť v oblasti starostlivosti o ich zdravie a bezpečnosť.


V minulom školskom roku sme sa zapojili do Osvetového programu Dental alarm, ktorý je zameraný na osvojenie a dodržiavanie ústnej hygieny a zdravému stravovaniu.

 

 

Deti našej MŠ pracujú v krúžku anglický jazyk, v tanečnom krúžku a v tvorivej dielni.

Organizujeme divadelné predstavenia a výchovné koncerty. S výtvarnými prácami sa úspešne zúčastňujeme výtvarných súťaží a výstav.

Materská škola sa podieľa aj na spoločenskom živote v obci prostredníctvom vystúpení na kultúrnych podujatiach.

Zdroj: www.msnitrica.korenarik.com