Levíkova Miniškôlka | MC Levík, Žilina

Pripravujeme pre Vás: Levíkovu Miniškôlku – otvorenie po naplnení požadovaného počtu záujemcov

Pripravujeme pre Vás: Levíkovu Miniškôlku – otvorenie po naplnení požadovaného počtu záujemcov.

 

Vstup do škôlky je pre dieťa zásadnou zmenou. Najlepšou prevenciou je dieťa na vstup do škôlky pripraviť. Naším cieľom je, aby sa dieťa adaptovalo v novom prostredí, zvyklo si na kolektív, osvojilo si časový režim škôlky, prispôsobilo sa stravovaciemu programu a spoločným aktivitám. Zároveň ho chceme viesť k samostatnosti a rozvíjať jeho tvorivé zručnosti.

Len dieťa, ktoré je dostatočne fyzicky, psychicky a sociálne vyzreté, nemá so vstupom do materskej škôlky problémy. Už pred vstupom dieťaťa do škôlky by sa malo vedieť kratšiu dobu zaobísť bez matky a otca. Príležitostné odlúčenie umožní dieťaťu získať istotu, že rodič mu neutečie, ale sa vráti, ako sľúbil, čo utužuje ich vzájomnú dôveru.

 

Program:

8.00 – 8.30 hod. – príchod do škôlky

8.30 – 9.15 hod. – výchovno-vzdelávací program

9.30 – 10.00 hod. – osobná hygiena, spoločná desiata a pitný režim

10.15 – 11.30 hod. – pobyt na čerstvom vzduchu, v príp. nepriaznivého počasia výchovno – vzdelávací program

11.30 – 11.45 hod. – odchod domov, konzultácie s rodičmi

 

Výchovno-vzdelávací program:

  • hudobná výchova: počúvame hudbu, spievame, hráme a tancujeme
  • literárna výchova: učíme sa básne, riekanky, rozprávky, pracujeme s maňuškami
  • výtvarná výchova: modelujeme, kreslíme, lepíme, maľujeme, tvoríme a podporujeme fantáziu detí
  • telesná výchova: cvičíme, zdolávame prekážky, tancujeme a relaxujeme

 

Cena: 28,- Eur / 4 vstupy


Adaptačný program bude prebiehať v miniskupine max.10 detí,  pod dozorom pedagogického a pomoc. pracovníka, 1x týždenne, vždy v stredu od 8.00 do 11.45 hod.

 

Nutné prihlásiť sa vopred.

 

Predpokladaný začiatok cca koniec septembra, začiatok októbra 2012, resp. po naplnení počtu záujemcov.

 

Zdroj: www.mclevik.sk