Jasličky SIMBA – Podunajské Biskupice

Jasličky v Podunajských Biskupiciach, krásne prostredie, malý kolektív, rodinná atmosféra…

Facebook: Naše aktivitky nájdete aj na fb pod názvom…  Jasle SIMBA 

Naše video:   https://www.youtube.com/watch?v=qSCle6lZUcQ

Poskytujeme starostlivosť o Vaše detičky v pokojnom prostredí a v rodinnej atmosfére.

Máme vypracovaný výchovno – vzdelávací program, na ktorý prirodzene nadväzuje Štátny vzdelávací program ISCED 0, používaný v materských školách.

Náš program rozvíja harmonický, všestranný rozvoj dieťaťa hrovými činnosťami v súlade s jeho vekovými osobitosťami a zahrňuje aktivity z oblastí: rozumovej, jazykovej, hudobnej, výtvarnej, telesnej, mravnej, pracovnej, etickej, environmentálnej, ktoré sa vzájomne prelínajú, dopĺňajú a spolu tvoria jednotný systém.

Naším cieľom je, aby sa Vaše ratolesti naučili spoznávať zaujímavý svet okolo seba, učili sa nenútenou formou samostatnosti ( sebaobslužné činnosti, hygiena, stolovanie, odplienkovanie) a samozrejme aby sa mohli veľa hrať a formou hry sa veľa naučiť.

Sídlime v rodinnom dome s bezbariérovým prízemím, so záhradou a dostatočným priestorom pre sebarealizáciu Vašich detí. Uprednostňujeme malý kolektív detí (max. 8-10), ktorý umožňuje individuálnejší prístup k potrebám každého človiečika a podstatne nižšiu chorobnosť.

Poskytujeme:

celodennú starostlivosť o deti vo veku od 1 do 3 rokov v čase od 7.00 do 17.00 ( 300 €/mes.)

Dohodnite si obhliadku na tel. čísle 0903 018 678.

Tešíme sa na Vašu návštevu 🙂