Jasle v domčeku

Adresa Pri Bielom kríži 6, Nové mesto Email info@jaslevdomceku.sk Telefón 0904 263 253 Web www.jaslevdomceku.sk

Jasle v domčeku nájdete v krásnom prostredí rodinného domu so záhradou v mestskej časti Nové mesto, pri Bielom kríži. Poskytujeme komplexnú, nadštandardnú starostlivosť o deti, prednostne vo veku od 1 do 3 rokov.

Jasle v domčeku nájdete v krásnom prostredí rodinného domu so záhradou v mestskej časti Nové mesto, pri Bielom kríži. Poskytujeme komplexnú, nadštandardnú starostlivosť o deti, prednostne vo veku  od 1 do 3 rokov.

 

Celodennú starostlivosť o deti poskytujeme každý pracovný deň v čase od 7.00 do 17.00 hodiny.

Zároveň ponúkame aj možnosť individuálneho opatrovania, v pracovných dňoch po 17.00 hodine počas víkendov a sviatkov podľa dohody s rodičmi. Večerné a víkendové opatrovanie poskytujeme aj deťom, ktoré nie sú prihlásené do dennej starostlivosti v jasliach.

Deti do jaslí prijímame počas celého roka.

Pozrite si na našej web stránke alebo na Facebooku, čo o nás hovoria rodičia našich jasličkárov.

U nás nájdete

+ malý kolektív jasličkárov

+ personál, ktorý prácu s deťmi považuje za poslanie

+ krásne prostredie

+ profesionálnu zdravotnícku a opatrovateľskú

starostlivosť

 

√ deti, ktoré sa tešia do jasličiek

√ nízka chorobnosť detí a rodinná atmosféra

√ spokojní rodičia

 

 

 

Zdroj: www.jaslevdomceku.sk