Jasle Lobelka Liptovský Mikuláš

Adresa SNP 9, 03101 Liptovský Mikuláš Email jasle@lobelka.sk Telefón +421948920191 Web www.jaslelobelka.sk

Súkromné jasle Lobelka Liptovský Mikuláš poskytujú individuálnu starostlivosť o deti vo veku od 1 do 3 rokov.

 Jasle Lobelka Liptovský Mikuláš

Súkromné jasle Lobelka Liptovský Mikuláš poskytujú individuálnu starostlivosť o deti vo veku od 1 do 3 rokov. V príjemnom rodinnom prostredí poskytujú  celodennú i poldennú starostlivosť o najmenších.

Jasle Lobelka – „Malým krokom k veľkým veciam.“

 • mini kolektív detí
 • rodinné prostredie s priateľskou atmosférou
 • láskavý a empatický prístup
 • rešpektovanie individuálnych potrieb malých i veľkých klientov
 • vlastný výchovno – vzdelávací program
 • zážitkové učenie, skúsenostný model poznávania

Súkromné jasle Lobelka Liptovský Mikuláš  starostlivo pripravili vo svojich priestoroch príjemné rodinné prostredie, v ktorom sa dieťa cíti spokojne a bezpečne. Interiér  je vybavený pomôckami i hračkami, ktoré deti podnecujú k tvorivosti, novým schopnosťami a zručnostiam. Záhrada  v tichom prostredí poskytuje deťom živý kontakt s prírodou, umožňuje dostatok pohybu s ďalšími možnosťami využitia. Zariadenie je schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR.

Vedenie jasieľ kladie maximálny dôraz  na výber kvalitného tímu (detské zdravotné sestry, skúsení pedagógovia), ktorého prednosťami sú:

 • profesionalita a odborné skúsenosti,
 • láskavý a empatický prístup k deťom a ich rodičom,
 • úcta a rešpekt ku klientom i k sebe navzájom,
 • radosť v spoločnom žití, kreativita,
 • individuálny prístup k deťom v malých skupinách,
 • trpezlivosť a pokoj,

 Edukácia:

Súkromné jasle  Lobelka Liptovský Mikuláš si za hlavný cieľ vytýčili zručnosť rešpektovať jedinečnosť každého dieťaťa,   dbať na rozvoj  jeho individuálnych potrieb, talentov a nadaní cez hru, inšpiratívne podnetné prostredie či atraktívne aktivity. Kladú dôraz j na  praktické činnosti, zážitkové učenie, deti vedú k samostatnosti a pripravujú ich na bezproblémový prechod do materskej školy.  V rámci vlastného výchovno-vzdelávacieho programu rozvíjajú pohybové, matematické, jazykové, výtvarné či hudobné zručností detí.

V jasliach Lobelka sme deťom k dispozícii v čase:

Po:  6:30 – 17:00 hod.

Ut:  6:30 – 17:00 hod.

Str: 6:30 – 17:00 hod.

Štv: 6:30 – 17:00 hod.

Pia: 6:30 – 17:00 hod.

Zdroj: www.jaslelobelka.sk