Dúhová škôlka v Bratislave

Adresa Dúbravská cesta, 841 01 Bratislava - Karlova Ves Email martina.cechova@duhovaskolka.sk Telefón +421 908 676 238 Web www.duhovaskolka.sk

Súkromná materská škola vo Westend Gate je založená na koncepte firemnej škôlky, ktorá svojou polohou a službami vychádza v ústrety pracujúcim rodičom.

Materská škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. Jej edukačný program je preto akreditovaný. Poskytuje starostlivosť o deti vo veku od 2 do 6 rokov. SMŠ má tri triedy, do ktorých sú deti delené na základe veku, priestrannú šatňu, kúpeľňu, výdajňu stravy s jedálňou a vlastné ihrisko. Je prevádzkovo oddelená od zvyšku administratívnej budovy.

SMŠ spolupracuje externými odborníkmi (napr. logopéd, psychológ, stomatológ) a tiež zapája do množstva projektov (Unicef, Detské kardiocentrum a pod.).

  • Naša najväčšia výhoda je: skúsenosti, akreditovaný program a moderné kreatívne prostredie. Hlavnou myšlienkou zariadenia je pripraviť deťom kvalitný program a pomôcť im rásť a vyvíjať sa v kreatívnom a modernom prostredí s láskou a rešpektom ku každému z nich.
  • Zariadenie je vhodné najmä pre: rodičov a deti vo veku od 2 do 6 rokov, ktorí hľadajú naozajstnú modernú škôlku pre svoje deti
  • Hlavné aktivity: veku primeraný edukačný program v každej skupine, zosilnená výučba angličtiny, záujmové krúžky (in- line, lyže, plavecký výcvik, korčuľovanie a pod. ),  široký servis a doplnkové aktivity pre deti a rodinu
  • Stravovanie: zdravý a vyvážený jedálny lístok, dostatok ovocia i zeleniny
  • Cena: 389 eur/ mesiac, stravná jednotka: 3,3 eura/ deň. Kompletný cenník TU.

Zdroj: www.duhovaskolka.sk