Detské opatrovateľské centrum – Pinocchio Pezinok

Adresa Ľ.Rajtera 10, 90201 Pezinok Email marko.lenka@gmail.com Telefón 0907830853 Web www.pinocchio-pk.sk

Súkromná škôlka a jasličky Pinocchio v Pezinku. Malý koletkív detí, nízka chorobnosť, milé učiteľky. Škôlka a jasličky už od roku 2010.

NA KOHO SA TEŠÍME

 • Privítame všetky deťúrence od 1,5 roka do 5 roka
 • Podmienkou prijatia je samostatná chôdza, detičky nemusia chodiť na nočník

OD KEDY – DO KEDY

Naša škôlka je otvorená od pondelka do piatka od 7.00. do 18.00 hod.

 

ČO PONÚKAME

 • Individuálnu starostlivosť – v našej škôlke rodinného typu poskytujeme celodennú starostlivosť pre 10 detí a poldennú starostlivosť pre 3 deti, o deti sa bude starať 3 členný tím vysokoškolsky vzdelaných pedagógov
 • Výchovávať a vzdelávať v zdravom prostredí – pracujeme len s prírodným materiálom /nič plastové/, všetky hračky a pomôcky spĺňajú európsku normu EN71. Vedieme deti k upevňovaniu návykov zdravého životného štýlu (veľa pohybu a hier na čerstvom vzduchu, zdravá vyvážená strava a kvalitný pitný režim, pohodová atmosféra a relax v rámci denného režimu, kľudné “zelené“ okolie rodinného domčeka)
 • Výchovno–vzdelávací proces prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0
 • Aktívna spolupráca s detským stomatológom MUDr. Lenharčíkovou
 • Spolupráca s rodičmi – nielen počas úvodného adaptačného procesu dieťaťa, ale i v rámci priebežných konzultácii, no najmä pri našich oslavách a významných zábavných akciách
 • Úrazove poistenie

STRAVA

Poskytujeme celodennú stravu /desiata, obed, olovrant/, ovocie a zelenina dostupné počas celého dňa. Pitný režim bude zabezpečený prostrednictvom bio čajov, okrem čajov bude k dispozícii minerálna voda Lucka

CENY

 • Celodenná starostlivosť – 330 EUR, strava 2,5 EUR/ deň
 • Poldenná starostlivosť – 230 EUR, strava 2,0 EUR / deň
 • 3hodinová starostlivosť – 3 EUR/hod

Poplatok za starostlivosť je možné hradiť zo štátneho Príspevku na starostlivosť o dieťa.


Zdroj: www.pinocchio-pk.sk