Detské centrum Miláčik

Adresa Slnečná 34, 97404 Bansjá Bystrica Email stadetore@gmail.com Telefón +421484230908 Web www.detskecentrumbb.sk

Starostlivosť ako u starej mamy pre deti už od 2 rokov. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Miláčik je zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť so službami pre deti predškolského veku od dvoch rokov.

Predmetom činnosti je podpora a rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života, rozvoj myslenia, podpora kreativity a fyzickej aktivity.

 

Ponúkame Vám : tiché príjemné prostredie, rodinnú atmosféru, individuálny prístup, malý kolektív 5 – 10 detí, stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, logopedickú starostlivosť, rôzne terapie, canisterapia (so psíkmi), animoterapia (s poníkmi), muzikoterapia, arteterapia, pracovná terapia.

 

Dôležitá pri terapii je aj spolupráca s rodičmi. Rodičia veľmi radi a ochotne   komunikujú s personálom, zúčastňujú sa na spoločných aktivitách zariadenia a vždy s plným nasadením pomáhajú pri aktivitách DŇA DOBROVOĽNÍCTVA.

 

Zdroj: Detské centrum

Zdroj: www.detskecentrumbb.sk