Detské centrum Hlavička

Adresa Hlavatého 3 , 811 03 Bratislava Email info@dchlavicka.sk Telefón +421 905 860 923 Web www.dchlavicka.sk

V zdravom, nestresovom a podnetnom prostredí, prostredníctvom hry a pohybu vychovávame deti tak, aby z nich vyrástli úspešní, vyrovnaní a aktívni dospelí.

Detské centrum Hlavička sa nachádza v rodinnom dome so záhradou na Hlavatého ulici v tichej časti Bratislavy.  Prvé detičky začali navštevovať Hlavičku v septembri 2017.

V rodinnej atmosfére, pod dohľadom skúseného, trpezlivého a zodpovedného personálu sa deti učia k samostatnosti, úcte ku kamarátom, láske k prírode. Osvojujú si základné hygienické návyky a prispôsobujú sa životu v kolektíve. Hrou si rozvíjajú motoriku, hudobné a pohybové schopnosti. Medzi jednotlivé činnosti majú zaradené relaxačné  aktivity. U detí je podnecovaná fantázia, samostatné myslenie a kreativita. Každodenný pohyb na čerstvom vzduchu, zdravá strava a malý kolektív prispievajú k zníženej chorobnosti.

Predškolákov vzdelávame podľa špeciálneho programu zostaveného podľa štandardov a požiadaviek Ministerstva školstva tak, aby ich prechod do školy bol bezproblémový.

Deti sú podporované v rozvoji slovenského jazyka ako materinského jazyka s doplnkovou výučbou angličtiny. Naše učiteľky hovoria anglicky, nemecky, maďarsky a rusky, preto prijímame aj deti s iným materinským jazykom, ktorým je poskytovaná osobitná starostlivosť v adaptačnom procese a následne pri rozvoji slovnej zásoby.

Deti prijímame priebežne podľa voľnej kapacity. Keďže vieme, aký je výber škôlky pre rodičov dôležitý, uprednostňujeme osobnú návštevu v našom zariadení. Počas tejto návštevy majú rodičia možnosť obhliadky celého priestoru . V rozhovore s personálom dostanú odpovede na všetky svoje otázky.

Čo ponúkame:

 • Rodinnú atmosféru
 • Pekné, pokojné a podnetné prostredie
 • Malý kolektív
 • Skúsený personál
 • Zdravý životný štýl
 • Podporu inojazyčných detí pri rozvoji slovnej zásoby
 • Možnosť výučby angličtiny
 • Možnosť výučby hry na flautu
 • Krúžky podľa dohody s rodičmi ( plávanie, korčuľovanie, gymnastika …)
 • Pravidelné konzultácie s rodičmi
 • Knižnicu pre rodičov s odbornou literatúrou
 • Drive in – preberanie detí priamo na ulici
 • Celoročnú prevádzku (okrem štátnych sviatkov)

Zdroj: www.dchlavicka.sk