Detké jasle Kids Puzzle | Prešov

Adresa Prostějovská 132, Prešov Email info@jasle.net Telefón 0911 981 095 Web www.jasle.net

Detské súkromné jasle v Prešove sú moderným a nadštandartným zariadením pre opateru detí do 4 rokov. Riadia sa mottom Montessori "Pomôž mi, aby som to zvládol sám".

Detské súkromné jasle KIDS PUZZLE su zariadením pre deti do veku 4 rokov. O deti sa stará vzdelaný personál v špeciálne upravených miestnostiach. Jedna učiteľka sa venuje maximálne 4 deťom. Škôlka podporuje samostatnosť dieťaťa a vedú ho k poznaniu skutočností.

Dominantná metóda v jasliach je HRA. Metódou hry sa rozvíja detský potenciál cez všetky jeho zmysly – zrak, sluch, hmat, čuch, chuť

Ďalšími metódami sú metóda experimentu, počúvanie, výklad, manuálne opakovanie činností, hry konštruktívne a námetové, spev, pohyb…

Zápis detí je možný počas celého kalednárneho roka.

 

Režim dňa

6.30 – 9.00      Príchod detí do jaslí, tvoríve hry detí podľa vlastného výberu, individuálne aj kolektívne upratovanie hračiek.

9.00 – 9.30      WC, hygiena rúk, desiata.

9.30 – 9.45      Hlavná výchovnovzdelávacia aktivita na tému naplánovanú v Pláne práce jaslí.

9.45 – 10.00    WC, hygiena rúk, príprava na pobyt vonku.

10.00-11.00    Pobyt vonku a pozorovanie podľa plánu práce jaslí.

11.00-11.20    Prezliekanie, prezúvanie detí, WC, hygiena rúk.

11.20-11.45    Príprava na obed, obed.

11.45-12.00    WC, hygiena rúk a zúbkov.

12.00-12.15    Príprava na odpočinok.

12.15-15.00    Rozprávka, ukľudňujúca melódia, odpočinok.

15.00-16.00    WC, osobná hygiena, prezliekanie detí, olovrant, záujmové hry detí. Info rodičom o úspechoch príp.problémoch dieťatka počas dňa.

16.00              Ukončenie prevádzky.

 

 

Ročný plán práce


September – Prostredie jaslí a blízke okolie

Október – Jeseň

November – Ľudské telo, materinský jazyk

December – Zima, Vianoce

Január – Elementárne základy logiky

Február – Zemeguľa

Marec – Dopravné prostriedky

Apríl – Znaky jari

Máj – Precvičovanie piesní a básní v hrách

Jún – Konštruktivizmus, pieskovisko, hojdačky

 

Výchovné zložky

– Rozvíjanie poznania

– Jazyková výchova

– Literárna výchova

– Matematické predstavy

– Telesná výchova

– Hudobná výchova

– Pracovná výchova

– Enviromentálna výchova

– Dopravná výchova

– Estetická výchova

 

Plán sa dopĺňa a mení podľa potreby a aktuálneho stavu veku detí

Zdroj: www.jasle.net