Anjelská záhrada jasle a škôlka / Šamorín

Adresa Stará cesta 3 (71B), Šamorín-Mliečno Email anjelskazahrada@gmail.com Telefón +421 948 17 17 58 Web www.anjelskazahrada.sk

Montessori detské centrum Anjelská záhrada je súkromná bilingválna NON STOP jaslička a škôlka v Šamoríne, ktorá ponúka celodennú, poldennú, hodinovú, večernú, nočnú, víkendovú a celotýždennú starostlivosť pre deti od 1 do 6 rokov v slovenskom-maďarskom jazyku a ponúka možnosť vzdelávania detí v anglickom jazyku.

Montessori detské centrum Anjelská záhrada je súkromná bilingválna NON STOP škôlka a jasle v Šamoríne, ktorá ponúka celodennú, poldennú, hodinovú, večernú, nočnú, víkendovú a celotýždennú starostlivosť pre deti od 1 do 6 rokov v slovenskom-maďarskom jazyku a ponúka možnosť vzdelávania detí v anglickom jazyku. Starostlivosť zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia v slovenskom, maďarskom a anglickom jazykuDetské centrum Anjelská záhrada organizuje rôzne  akcie, ako napr. karneval, pohybové aktivity, narodeninové párty.


Cieľom detského centra je:


– výchova detí k samostatnosti a tvorivosti vo všetkých oblastiach

– vytvoriť deťom pokojnú domácu atmosféru, v ktorej budú veselé, spokojné a šťastné

Zdroj: www.anjelskazahrada.sk