Anglická škôlka Nanny Children’s Club | Žilina

Adresa Vendelína Javorku 28, Žilina Email info@ncc-zilina.sk Telefón ++421 908 209 685 Web www.ncc-zilina.sk

Od septembra 2012 otvorená nová anglická škôlka Nanny Children’s Club.

NannyChildren’sClub (NCC) ponúka poldennú a celodennú bilingválnu škôlku (anglicko-slovenskú). Vyučovacím jazykom v našom zariadení je angličtina. Škôlka využíva metodiku vyučovania angličtiny najmenších a kvalitnú modernú koncepciu vzdelávania predškolákov. Zároveň využívame moderné výchovno-vzdelávacie metódy – MONTESSORI pedagogiku.

Prečo sa deti učia cudzie jazyky? Pretože učenie druhého jazyka má pozitívny vpyv na intelektuálne schopností detí, rozvíja komunikačné schopnosti a aktivizuje myslenie v cudzom jazyku. Pretože deťom to ide tak ľahko…

Našou hlavnou prioritou je vytvoriť príjemnú rodinnú atmosféru, rozvíjajúcu každé dieťa po jeho citovej, sociálnej a vedomostnej stránke. Tešíme sa na Vás !!!

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

  • výučba angličtiny hravou a prirodzenou formou
  • moderné výchovno-vzdelávacie metódy
  • všestranné aktivity – celkový rozvoj dieťaťa
  • mesačný reporting a pravidelná komunikácia s rodičmi o pokrokoch a napredovaní detí
  • nástup detí počas celého roka (v prípade voľného miesta)
  • škôlka sa nachádza v rodinnom dome vo veľmi príjemnom prostredí
  • pocit rodinnej atmosféry
  • zodpovedný pedagogický personál so skúsenosťami a praxou
  • individuálny prístup,malý počet detí, ktoré sú rozdelené podľa veku
  • k dispozícií vlastná záhrada

Cenník na šk.rok 2012/2013:

Poldenný pobyt:
5x týždenne                   258,- Eur/mesiac
3x týždenne                   174,- Eur/mesiac
1x týždenne                     66,- Eur/mesiac

!!! NOVINKA !!! OD FEBRUÁRA 2013 CELODENNÝ POBYT !!! ZÁPIS MOŽNÝ UŽ TERAZ !!!

Celodenný pobyt:
mesačný poplatok 250,- Eur/mesiac + strava 3,90,-Eur/deň

Pre zárobkovo činných rodičov dieťaťa do 3 rokov upozorňujeme na možnosť čerpania príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 230 € mesačne (novela zákona č. 561/2008 Z.z.).

Babysitting (min. 2 hod.):
3,5,- Eur/hodina (potrebné nahlásiť deň vopred do 15:00!)

Zdroj: www.ncc-zilina.sk