CentrumDys

Adresa Michala Chrásteka 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom Email sonislawa@gmail.com Telefón 0904373316 Web www.centrumdys.sk

Zameriava sa na podporu detí od 2 rokov. Zaoberá sa varovnými signálmi na poruchy učenia a pozornosti.Pomáha zvládať emočné problémy a problémy v správaní detí.

CentrumDys je moja profesná radosť. Som špeciálna pedagogička a v práci si plním svoj pracovný sen. Ponúkam služby pre deti, ktoré vykazujú varovné signály na poruchy učenia a pozornosti. Cieľom mojich intervencií je podporiť vývin, ktorý vykazuje známky oneskorenia a prostredníctvom stimulačných programov rozvíjať oslabené funkcie a čo najlepšie pripraviť deti na nástup do školy. Zameriavam sa na skoré vyhľadávanie detí, ktoré sú ohrozené vznikom vývinových porúch (ŠPU, ADHD, ADD). Pracujem s metódou senzorickej integrácie, ktorá odkrýva pozadie problémov v správaní  a dennodenného života dieťaťa cez overenie si, či správne funguje tzv. zmyslové vnímanie. Považujem za dôležité podporiť aj rodičov. Zaoberám sa rozvíjaním rodičovských zručností cez kurzy filiálnej terapie alebo prostredníctvom workshopov. Som tu pre rodičov, ktorí majú pocit, že sa im výchova vymyká z rúk. Pre deti, ktoré prežívajú ťažké obdobie a ich správanie znepokojuje rodičov, ponúkam poradenstvo s prvkami terapie hrou.

Zdroj: www.centrumdys.sk