Hopsasa Cafe | Bratislava

Email Telefón Web

Hopsasa Cafe je prvá a jediná detská kaviareň v Bratislave, ktorá je navrhnutá tak, aby poskytovala maximum zábavy pre Vaše deti a príjemné posedenie a odpočinok pre Vás.

image

 

Hopsasa Cafe je prvá a jediná detská kaviareň v Bratislave, ktorá je navrhnutá tak, aby poskytovala maximum zábavy pre Vaše deti a príjemné posedenie a odpočinok pre Vás. Je to taktiež miesto, kde sa deti môžu stretávať a učiť sa spolu vychádzať. Otvorená je od 15. júla 2010.

Priestor je rozdelený do niekoľkých sekcií, aby sa predišlo často nebezpečnému kontaktu detí odlišných vekových kategórií. Nájdete tu prostredie, v ktorom si Vaše dieťa môže vybiť všetku svoju nazhromaždenú energiu behaním, lezením, kĺzaním, kotúľaním a skákaním. Šmykľavky, hojdačky, trampolína, nafukovací hrad, akčná lezecká veža – to sú len niektoré z atrakcií, ktoré sa tu nachádzajú.

Nezabudlo sa ani na batoľatá – majú tu svoju mäkkú hraciu plochu, kde sa môžu do vôle hrať pod dohľadom svojich rodičov. Nechýba ani oddychová zóna na kreslenie, čítanie, či pozeranie rozprávok.

Taktiež ponúkajú široký sortiment osviežujúcich nápojov, občerstvenia v podobe chutných koláčikov, zmrzliny a samozrejme chutných pokrmov pre mladšie tak i pre staršie deti za prijateľné ceny. V kaviarni sú k dispozícii taktiež vysoké detské stoličky, strava pre deti bude na požiadanie ohriata. Na toaletách je priestor na výmenu plienok a sú k dispozícii aj nočníky. Taktiež tú nájdete aj priestor s dostatočným súkromím k nadojčeniu najmenších detičiek. Priestory kaviarne nie sú kvôli detskej citlivosti klimatizované.

Kaviareň poskytuje aj služby ako príprava narodeninovej alebo meninovej oslavy alebo možnosť prenájmu celej kaviarne.

 

Kaviareň je otvorená denne od 9.00 h do 19.00 h.

 

Cenník vstupu do herne pre deti od 1 roka: Čím viac sa hráte, tým viac šetríte

Prvá hodina 2€

Druhá hodina 1,5€

Tretia hodina 1€

Štvrtá hodina 0,5€

Piata hodina a každá ďalšia ZDARMA

Napr. za 3 hodiny zaplatíte (2 + 1,5 + 1) 4,50€

 

Odmeny pre verných zákazníkov

Oranžové náramky s logom hopsasa nezahadzujte! Poslúžia vám na dokladovanie počtu vstupov, za ktoré následne môžete získať od nás odmenu:

Za 10 vstupov – 1 časovo neobmedzený vstup

Za 15 vstupov – Detské tričko Hopsasa

Za 20 vstupov – 20% zľava na uzatvorenú oslavu

 

Vnútorný poriadok – pravidlá herne

 1. Všetky deti musia byť v sprievode zodpovednej dospelej osoby, ktorá za ne plne zodpovedá po celú dobu pobytu. Za dospelú je považovaná osoba staršia 18 rokov.
 2. Všetci sú povinní riadiť sa pokynmi pracovníkov Hopsasa.
 3. Vedenie spoločnosti nenesie zodpovednosť za prípadné úrazy hrajúcich sa detí.
 4. Za úrazy detí spôsobené ich nebezpečným správaním plne zodpovedá sprevádzajúca osoba. Tá je zároveň zodpovedná za škody spôsobené dieťaťom.
 5. Personál musí byť informovaný o všetkých úrazoch a nehodách.
 6. Deti s agresívnym správaním budú z herne vylúčené bez finančnej náhrady.
 7. Deti, ktoré sa hrajú na atrakciách, nesmú mať pri sebe alebo na sebe žiadne šály, šatky, šperky, perá alebo iné ostré predmety, ktoré by im mohli počas hry spôsobiť úraz.
 8. V priestore herne sa chodí iba v ponožkách. Rodičom sú k dispozícii papuče alebo igelitové návleky.
 9. Žiadne jedlo, pitie, sladkosti alebo žuvačky nie sú v priestore herne dovolené. Konzumovať je povolené iba v kaviarenskej časti.
 10. Konzumovať je možné iba jedlo a pitie zakúpené v kaviarni. Výnimku tvorí strava pre dojčatá a pre návštevníkov so zvláštnymi dietetickými požiadavkami alebo s alergiami.
 11. V celom priestore je zakázané fajčenie.
  VSTUP S CHORÝM DIEŤAŤOM DO HOPSASA HRAVEJ KAVIARNE JE ZAKÁZANÝ!

Nápojový lístok nájdete na webovej stránke.

Narodeniny v Hopsasa

 

Hopsasa kaviareň nájdete v Petržalke, na Šustekovej ulici, v novostavbe za poliklinikou.

MHD: zastávka Mlynarovičova: 78, 84, 99 a zastávka Bosákova: 96, 196.

 

image