Gazdovský dvor | Myjava – Turá Lúka

Email Telefón Web

Pri návšteve zariadenia v myjavskej miestnej časti Turá Lúka sa stanete účastníkom bežného života poľnohospodárskej usadlosti v rokoch 1900-1950. Máte možnosť ochutnať, čo práve v deň vašej návštevy gazdiná uvarila, môžete vidieť gazdu pri starostlivosti o domáce zvieratá, môžete si vyskúšať viazanie myjavských ručníkov, či obliecť sa do myjavského kroja.

Zrekonštruovaný objekt pôvodného gazdovského dvora prezentuje tradičné formy života a bývania v myjavskom regióne – nájdete tu stále expozície krojov, náradia a nástrojov. Navyše, keďže ide o živú expozíciu, o Gazdovský dvor sa stará gazda s gazdinou. Pri návšteve zariadenia v myjavskej miestnej časti Turá Lúka sa stanete účastníkom bežného života poľnohospodárskej usadlosti v rokoch 1900-1950. Máte možnosť ochutnať, čo práve v deň vašej návštevy gazdiná uvarila, môžete vidieť gazdu pri starostlivosti o domáce zvieratá, môžete si vyskúšať viazanie myjavských ručníkov, či obliecť sa do myjavského kroja.

 

Stála expozícia typickej kopaničiarskej usadlosti z konca 19. storočia – Gazdovský dvor – je v stálej prevádzke! Areál v Turej Lúke pri evanjelickom kostole môžete navštíviť v týchto časoch:

 

Zimná prevádzka (od 1. 11. do 30. 4.):

pondelok: zatvorené
utorok – piatok: 10.00 – 16.00
sobota: 14.00 – 16.00
nedeľa: 14.00 – 16.00

Letná prevádzka (od 30. 4. do 1. 11.):

utorok – piatok: 10.00 – 19.00

sobota: 14.00 – 19.00
nedeľa: 14.00 – 19.00

Vstupné do Gazdovského dvora:
dospelí: 1 €/30,1260 Sk
deti od 10 do 18 rokov, držitelia preukazu ZŤP, študenti, dôchodcovia: 0,50 €/15,06 Sk
deti do 10 rokov: vstup zdarma

Organizované skupiny si môžu prehliadku dohodnúť aj mimo otváracích hodín a to na nasledujúcich telefónnych číslach:
Elena Živicová, Gazdovský dvor – 0907 202 126
Ing. Ingrid Vaňová, MsÚ Myjava – 034/6907 319
e-mail: ingrid.vanova@myjava.sk
fax: 034/621 2597

 


Nahliadnuť do priestorov Gazdovského dvora môžete aj v našej virtuálnej prechádzke, ktorú nájdete v hlavnom menu. Tiež sa môžete pozrieť na to, ako to v Turej Lúke vyzeralo počas slávnostného otvorenia gazdovskej usadlosti. Veríme, že po jej vzhliadnutí si Gazdovský dvor prídete radi pozrieť aj osobne! Okrem bežnej prevádzky v Gazdovskom dvore organizujeme množstvo sezónnych podujatí: Kopaničiarska svadba, Udupávanie humna, Zabíjačka, Drápačky, Varenie lekváru či Dožinky. Niektoré programy sme schopní zabezpečiť na objednávku pre organizované skupiny.