PLAY ATELIER

Adresa Starorímska 16, 851 10 Bratislava Email info@playatelier.eu Telefón +421 948 764 687 Web www.playatelier.eu

Výchova môže človeka, jeho potenciál, nadšenie pre život vzbudiť, nechať ho prejaviť a rozvinúť sa, ale môže ho aj potlačiť, utlmiť.

Rozmýšľajme spolu nad tým a snažme sa v našich deťoch odkryť ich potenciál, prispievať k ich formovaniu a šťastiu. Vzdelávajme s radosťou!

“Výchova – samozrejmá i tajuplná, vždy nejako rozhodnutá, a pritom rozhodujúca o všetko ostatnom, všetkými uskutočňovaná, no málokým premýšľaná.”

J. Michálek

logo PLAY ATELIER

PORTÁL a E-SHOP

www.playatelier.eu

KONTAKT

Telefón: +421 948 764 687
E-mail: info@playatelier.eu

Zdroj: www.playatelier.eu