Happy Kids Agentúra | Bratislava

Opatrovateľsko-doučovateľská agentúra

Agentúra Happy Kids vznikla na konci roka 2011 a napriek svojmu krátkemu pôsobeniu má už niekoľko spokojných klientov. Ponúka dve hlavné služby – opatrovanie a doučovanie.

 

Ponúkame:

  • opatrovanie detí v domácom prostredí, pričom sa zameriavame najmä na príležitostné opatrovanie niekoľko hodín týždenne (návšteva lekára, úradov, nákupy, posedenie s kamarátkou, návšteva kina, večera s manželom, atd.) Naše opatrovateľky sú starostlivo vyberané a opatrujú deti v ich domácom prostredí.
  • doučovanie bežných predmetov základnej a strednej školy vrátane prípravy na prijímačky a maturitu. Hodiny prebiehajú buď priamo u Vás alebo u doučovateľov, to závisí od vzájomnej dohody.

Opatrovanie

Ponúkame opatrovanie predovšetkým rodinám, ktoré potrebujú opatrovanie na niekoľko hodín v týždni (návšteva lekára, úradov, nákupy, posedenie s kamarátkou, návšteva kina, večera s manželom, atď.).

Zakladáme si na tom, že každej rodine je pridelená jedna stála opatrovateľka (maximálne dve, ak s tým súhlasia rodičia), ktorú nenahrádzame ani v prípade jej choroby (čo sa v príležitostnom opatrovaní zvládnuť dá), aby sme deťom nespôsobili šok náhlym striedaním opatrovateliek (ak je to naozaj akútne a rodič súhlasí, tak sa samozrejme prispôsobíme).

 

Naše opatrovateľky sú vyberané na základe vlastných skúseností v rôznych rodinách, požiadaviek rodičov a nárokov detí. Od každej máme životopis, fotografiu, skúsenosti, referencie, lekárske potvrdenie, výpis z registra trestov, so všetkými máme osobné stretnutie a pohovor. Každá opatrovateľka, ktorá má vodičský preukaz má kurz prvej pomoci a zároveň každá dostáva materiály týkajúce sa prvej pomoci zameranej na deti.


Cenník

Opatrovanie 1 dieťaťa …. 5 € / hod
Príplatok za súrodenca …. +1 € / hod

– nemáme stanovenú minimálnu dobu opatrovania
– neúčtujeme príplatok za choré dieťa
– neúčtujeme príplatok za večerné a nočné opatrovanie ani opatrovanie počas víkendov a sviatkov

 

Doučovanie

Ponúkame doučovanie predmetov základných a stredných škôl (anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, slovenský jazyk, matematika, biológia, fyzika, chémia, geografia, dejepis) pre jednotlivcov a menšie skupiny žiakov ( dvoch až piatich), pričom podmienkou je, aby sa žiaci v jednotlivých skupinách navzájom poznali a boli na rovnakej vedomostnej úrovni.

Hodiny prebiehajú buď priamo u Vás alebo u doučovateľov, to závisí od vzájomnej dohody. Poskytujeme aj prípravy na skúšky a prijímacie pohovory.

Naši doučovatelia a doučovateľky sú mladí ľudia, väčšinou študenti vysokých škôl, ktorí majú skúsenosti s doučovaním.

 

Cenník

Individuálne doučovanie 1 žiaka … 10 EUR/hod
Skupinové doučovanie 2 žiakov … 16 EUR/hod
Skupinové doučovanie 3 žiakov … 21 EUR/hod
Skupinové doučovanie 4 žiakov … 24 EUR/hod
Skupinové doučovanie 5 žiakov … 25 EUR/hod

– cena doučovania súrodencov sa stanovuje podľa individuálnej dohody

 

V súčasnosti pôsobíme v Bratislave a jej okolí, v blízkej budúcnosti však plánujeme poskytovať naše služby aj v iných mestách západného Slovenska. V prípade potreby jednorazového opatrovania alebo doučovania je ideálne kontaktovať nás minimálne 24 hodín vopred.

Zdroj: www.happy-kids.sk