George science

Adresa Narcisová 5, 82101 Bratislava Email info@georgescience.com Telefón 421 908 645 750 Web georgescience.com

Projekt George science ponúka mimoškolské aktivity formou krúžkov alebo workshopov pre deti, kde sa žiaci hravou a zábavnou formou zoznámia s vednými odbormi.

Projekt George science ponúka mimoškolské aktivity formou krúžkov alebo workshopov  pre deti,  kde sa žiaci hravou a zábavnou formou zoznámia s vednými odbormi ako je fyzika, chémia, informatika, inžinierstvo, strojárenstvo, matematika.

Metodika je výučby je primeraná veku dieťaťa. Cieľom  projektu George science je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelaniu pre všetky deti od útleho veku a zabezpečiť záujem o vedné odbory.

Projekt bol taktiež  vyvinutý s cieľom zosilniť prirodzenú zvedavosť detí a podnietiť ich vášeň pre celoživotné vzdelávanie.

 

Zdroj: georgescience.com