Krajská knižnica v Žiline

Email Telefón Web

Objavujte čaro kníh a sveta fantázie už od ranného veku vášho dieťaťa. Už od troch rokov sa vaše deti možu naučiť čitateľské zvyky a začať mať radi svet rozprávok a príbehov.

Krajská knižnica v Žiline je:

• metodickým, štatistickým a koordinačným centrom knižníc okresov Žilina a Bytča a Žilinského kraja

• mestskou knižnicou pre obyvateľov mesta Žilina

 

Knižnica svojim používateľom poskytuje knižnično-informačné služby vyplývajúce z jej poslania.

 

 

činnosť knižnice:

 

* informatické prípravy, ktorých cieľom je zoznámenie žiakov s poslaním a hlavnými úlohami  knižnice, s jej službami a službami odborných úsekov / úsek odbornej literatúry, multimediálna študovňa, úsek bibliografie a informácií /, s orientáciou v knižnici, triedením a usporiadaním literatúry, so základnými zásadami Knižničného a výpožičného poriadku, naučia sa pracovať s katalógmi, starší žiaci sa naučia využívať automatizovaný katalóg kníh, získajú základné informácie o internete

* literárne súťaže

* rozprávkové dopoludnia, kde sa deti rozprávajú o prečítaných knihách, kreslia na tabuľu námety z rozprávok, zoznámia sa s detskými knihami

* videoprogramy

* besedy o vybraných prečítaných knihách

* literárne pásma

* besedy s regionálnymi spisovateľmi a prizvanými hosťami

* hudobné pásma

Krajská knižnica môže na požiadanie sprostredkovať prednášky s protidrogovou tematikou 
s pracovníkmi resocializačných zariadení, psychológmi, lekármi, políciou.

Krajská knižnica v Žiline privíta námety ďalších podujatí zo strany pedagógov.