Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika | Hlohovec

Email Telefón Web

Ak Ťa fascinujú hviezdy , planéty a nočná obloha, …. môžeš si to bližšie pozrieť v Planetáriu Hlohovec prostredníctvom profesionálnych zariadení na pozorovanie oblohy. Hlohovec patrí k malému počtu miest na Slovensku, kde sa nachádza hvezdáreň a planetárium.

Pre ZŠ, SŠ poskytuje exkurzie do planetária, programy pre verejnosť a astronomické pozorovania Slnka, príp. aj nočnej oblohy. Ročne ho navštívi takmer 20 tisíc návštevníkov. Planetárium má pripravených niekoľko kvalitných programov, odborných filmov a videozáznamov z oblasti astronómie. Organizuje záujmovú činnosť detí a mládeže v rámci Astronomického krúžku pre žiakov ZŠ a Klubu mladých astronómov pre študentov SŠ. Pripravuje alebo sa podieľa na príprave rôznych zrazov, stretnutí a seminárov určených pre mládež, študentov, učiteľov, širokú verejnosť ale aj vedcov.


Observatórium má k dispozícii prístrojovú techniku na veľmi dobrej úrovni, patrí k nej aj druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku. Rozsiahla batéria kvalitných prístrojov sa využíva pri pozorovaniach v rámci popularizačnej a vedeckej činnosti. Observačnú činnosť v oboch prípadoch zabezpečuje pozorovateľsko-výskumné oddelenie HaP a Klub pozorovateľov, ktorého členmi sú vážny záujemci o astronómiu spolupracujúci s HaP Hlohovec nielen pri pozorovaniach. Získavame pozorovací materiál o Slnku, Slnečnej sústave a našej Galaxie i ostatných a najmä z oblasti premenných hviezd. Publikujeme odborné i vedecko-populárne publikácie v domácich i zahraničných časopisoch. Naše zariadenie slúži najmä na osvetovú a vzdelávaciu činnosť, popularizáciu astronómie a vedeckú činnosť.