ZUŠ Trnava

Adresa Štefánikova 2 Trnava, Trnava Email gabriel.kalapos@zusmst.trnava.sk Telefón 033/ 32 36 670 Web www.zustrnava.sk

Základná umelecká škola v Trnave, ktorá poskytuje štúdium až v 9 oddeleniach

Štúdium:

 

Klavírne oddelenie

  • I v dobe elektronických klávesových nástrojov sa klavír teší veľkej obľube u detí. Využíva sa ako sólový i sprievodný nástroj.

Spevácke oddelenie

  • Odbor sa zaoberá výučbou klasického spevu a populárnej piesne rôznych žánrov. Cieľom štúdia spevu je vybudovať u žiakov vedomé ovládanie hlasového aparátu takým spôsobom, aby sa stal hudobným nástrojom.

Gitarové oddelenie

  • Výuka tohto, jedného z najpopulárnejších a najobľúbenejších hudobných nástrojov, sa na našej škole vyznačuje veľkou pestrosťou – žíaci, ktorých očarí práve tento nástroj, majú možnosť spoznať a naučiť sa rôzne hudobné žánre.

Akordeonové oddelenie

  • V našej ZUŠ Trnava , je vyučovanie hry na akordeón koncipované na princípoch, ktoré umožňujú deťom získať také odborné vzdelanie, ktoré môže priviesť žiaka pri jeho výnimočnej usilovnosti až na post akordeónového virtuóza.

Keyboardové oddelenie

  • V posledných desaťročiach sa aj v hudbe začínajú čoraz viac uplatňovať elektronické hudobné nástroje. Vplyv počítačovej techniky zasiahol i do umenia a nevynechal ani hudobné školstvo. Z klávesových nástrojov je to práve keyboard, ktorý sa stal najobľúbenejším a finančne tiež najdostupnejším nástrojom.

Oddelenie sláčikových nástrojov

  • Toto oddelenie má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Poskytuje vyučovanie v hre na husliach, violončele, v prípade záujmu i na viole

Oddelenie bicích a dychových nástrojov

  • Dychové oddelenie patrí na škole k tým nástrojovo početnejším, čo vyplýva aj z rôznorodosti hudobných nástrojov, na ktoré sa žiaci učia hrať.. Od zobcových fláut, priečnej flaute, klarinete, trúbke, saxofónu po pozaunu a bicie nástroje.

Literárno-dramatický odbor

  • LDO ako syntetizujúci kolektívny odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou i písané slovo.

Tanečný odbor

  • Výučba tanca sa vyprofilovala v odbor, ktorého cieľom je, okrem výchovy talentovaných žiakov a prípravy na ich ďalšie štúdium, aj príprava na pôsobenie napríklad v tanečných súboroch či rôznych amatérskych telesách. Vyučovanie prebieha vo všetkých základných zložkách – klasickom, ľudovom a modernom tanci.

Zdroj: www.zustrnava.sk