Tanečná škola elledanse | Bratislava

Adresa Miletičova 17/B, Bratislava Email recepcia@elledanse.sk Telefón +421 907 835 877 Web www.elledanse.sk

Tanečná škola elledanse Vám ponúka rôzne tanečné štýly a techniky pre všetky vekové a výkonnostné kategórie. Naši profesionálni lektori majú dlhoročné skúsenosti interpretačné, pedagogické, ale aj choreografické. K spolupráci prizývame najlepších slovenských, ale aj zahraničných pedagógov európskeho formátu.

Naše priority:

 

 • profesionalita – vysoká kvalita lektorov, ktorí patria do divadelnej a tanečnej špičky na Slovensku i na zahraničných scénach
 • individuálny prístup ku každému klientovi – skupiny sú komorné, čo umožňuje lektorovi venovať sa individuálne každému klientovi kurzu
 • zdravotne bezpečná zábava, ktorá klientom prinesie úľavu po namáhavom pracovnom dni – kvalifikovaní odborníci Vám umožnia pracovať so svojim telom tak, aby ste ho neúmerne nezaťažovali a nepoškodili
 • radosť z pohybu, tanca – tanec podľa nás nie je len dril, ale najmä uvoľnenie, duševná harmónia a predovšetkým radosť z pohybu
 • kurzy na mieru – máme v ponuke rôzne kurzy, na požiadanie vieme otvoriť tanečný kurz podľa Vášho záujmu (spoločenské tance, step dance, bollywood dance, slovenské ethno ľudovky.. a pod). Kurz sa otvorí v prípade minimálnej naplnenosti skupiny, t.j. 5 ľudí
 • zápis prebieha celoročne
 • tanečná škola je úzko prepojená s Alternatívnym divadlo elledanse a využíva jeho priestory na prezentáciu a predstavenia
 • možnosť „pretancovať“ sa do Company a postaviť sa na „dosky čo znamenajú svet“, ale aj zúčastniť sa vystúpení na rôznych eventoch ako napr. ( Elán je Elán, OTO, Slávik… a pod. )

Ponuka kurzov:

 • Jazz dance,
 • Klasický tanec – balet,
 • Súčasný tanec,
 • Muzikál,
 • Dancehall,
 • Hip Hop,
 • Latino,
 • Pilates,
 • Joga,
 • Prípravka pre deti

od 4 do 6 rokov, od 6-10 rokov, 10 do 15 rokov.

Projekty Tanečnej školy elledanse:

 

Široký výber v ponuke kurzov pre širokú verejnosť rôzneho veku i skúseností dopĺňajú špeciálne projekty ako cyklus workshopov Tanečné návraty, určené pre tanečné školy a tancujúcu verejnosť, Letné tanečné tábory, ďalej cyklus predstavení Choreografic factory pre začínajúcich choreografov a Dancing Puzzle, ktorého poslaním je spájať rôzne tanečné školy a štýly a vytvoriť tak dialóg slovenskej tanečnej komunity. Prezentácia výsledkov práce žiakov a študentov školy sa koná každý polrok pod názvom elledanse Academy. Každoročne tiež pripravujeme v uliciach Bratislavy site specific project Tanec v uliciach! V spolupráci s elledanse Company vznikli dve celovečerné predstavenia Dance Come Back! a Silent Snow.

 

Zdroj: www.elledanse.sk