Svetlušky

Adresa Kino Mier, Považská Bystrica Email Telefón +421424328127 Web www.trencin.sk

Oblastná súťaž v tvorivosti žiakov špeciálnych základných škôl Trenčianskeho a Žilinského kraja s vyhodnotením výtvarnej súťaže "Krajina nádeje"

Kde : Kino Mier Považská Bystrica

Kedy : 24. 10. 2012 od 9: 00 – 14: 00 hod.

Poslanie súťaže :Vytvárať vhodné podmienky pre zapojenie sa do súťaží aj menatélne postihnutým deťom , ktoré navštevujú špeciálne základné školy. Podporovať u nich tvorivosť a súťaživosť,pestovať sebadôveru, pocit zdravého sebavedomia a ich integráciu medzi intaktnú populáciu.

 

 

 

Zdroj: mesto Považská Bystrica

Zdroj: www.trencin.sk