Súkromné jasličky Bambi klub

Adresa Bottová 6, 94501 Komárno Email info@bambiklub.sk Telefón +421917257375 Web www.bambiklub.sk

Našimi službami chceme uľahčiť život rodičov detí vo veku od 6-tich mesiacov do 4 rokov.Ťažiskom práce súkromných jasličiek v milom rodinnom prostredí je v dennej opatrovateľskej starostlivosti o Vaše dieťa.

V pracovných dňoch od 07:00 do 17:00 hodiny sa na Vaše dieťa teší srdečný,školený,zdravotnícko-pedagogický tím.
Deti vo veku od 6-tich mesiacov do 2 rokov dostávajú prvotriednu opatrovateľskú starostlivosť, formujeme u nich koordináciu pohybov rúk a nôh, staráme sa, aby boli čisté, suché, dosýta nakŕmené a napojené, podporujeme dostatočný odpočinok, strážime dodržiavanie pitného režimu. Zoznamujeme ich so všetkým, čo sa staršie deti učia a to formou pozorovania, skúšania a individuálne ich vedieme na cielenú činnosť.

Deti vo veku od 2 do 4 rokov pripravujeme na pobyt v materskej škole, budujeme u nich základy výchovných zložiek : telesnej, hudobnej, výtvarnej, pracovnej a rozumovej výchovy, vytvárame a upevňujeme hygienické a samoobslužné návyky, spolupracujeme s rodičmi na tom, aby nástup do materskej školy bol bezproblémový. Nerobí im problém samostatné jedenie, pýtanie sa na toaletu, zaspávanie v neznámej postieľke, či ranné lúčenie sa s rodičmi. Už si to natrénovali v jasličkách, a sú pripravené na výchovno-vzdelávací proces a formovanie osobnosti v škôlke.

 • Naučíme sa obliekať, obúvať, zapínať gombíky a zipsy
 • Naučíme sa umyť si ručičky, tvár a poutierať sa dosucha
 • Načíme sa chodiť na nočník, neskôr na toaletu
 • Naučíme sa podeliť sa s ostatnými, poprosiť, poďakovať
 • Naučíme sa navzájom si pomáhať pri prestieraní stola, upratovaní a pod.
 • Čítame si rozprávky, učíme sa riekanky a básničky
 • Naučíme sa aké zvuky vydávajú zvieratká
 • Hovoríme o rôznych vlastnostiach a činnostiach
 • Naučíme sa farby
 • Začíname používať čísla
 • Spievame si pesničky, počúvame CD
 • Kreslíme, staviame si
 • Tancujeme, cvičíme, na čerstvom vzduchu sa hráme pohybové hry


Zdroj: Bambiklub

Zdroj: www.bambiklub.sk