Súkromné detské jasle Ovečka

Adresa ul. Dimitrovová 24 Handlová, 97251 Handlová Email v.berankova@orangemail.sk Telefón +421905678805 Web www.jasleovecka.sk

Postarať sa všestranne s láskou o detičky so starostlivo vybranými pedagogickými pracovníkmi a takto odbremeniť zaneprázdnených rodičov. U nás budú Vaše detičky ako vo vatičke.

Mesačný poplatok za opatrovanie dieťatka je 125 EUR a 1,53 EUR stravné na deň, úhradu je potrebné preukázať. Bežná prevádzková doba je od 6.00 hod. do 15.30 hod. za bežný poplatok. Za každú ďaľšiu hodinu je poplatok po dohode s rodičom 2,65 EUR na hodinu. Rodičia prinesú dieťatku vlastné plienky, kopiu preukazu poistenca, pyžamko, papučky, cumeľ, obľúbenú hračku – podľa potreby.

 

Náš deň : 06. 50 – 12. 00 : ranné a didaktické hry, pohybové aktivity, hygiena, desiata 09.00 – 09.15., didaktické a vzdelávacie aktivity, telesná výchova, rozvíjanie poznania, matematické predstavy, jazyková výchova, literárna výchova, výtvarná výchova, pracovná výchova, hudobná výchova, náboženská výchova ( podľa záujmu ), pobyt vonku, hygiena, obed.

12. 30 – 15. 30 : odpočinok, olovrant, hygiena 14.45 – 15.00, záujmová činnosť, pobyt vonku.

 

 

Zdroj : Súkromné jasle Ovečka

Zdroj: www.jasleovecka.sk