Súkromná špeciálna materská škola

Adresa Lipová 1736/2, Topoľčany Email Telefón 00421 911 616 755 Web www.specialnamsto.sk

Naša špeciálna materská škola vychováva a vzdeláva zdravotne znevýhodnené deti tak, aby sa čo najlepšie začlenili do spoločnosti.

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/44037796/imagesh.jpg

 

Naša špeciálna materská škola vychováva a vzdeláva zdravotne znevýhodnené deti  tak, aby sa čo najlepšie začlenili do spoločnosti.Špeciálnopedagogickú,logopedickú,rehabilitačnú,tyflopedickú a psychologickú starostlivosť poskytuje deťom s láskou, trpezlivosťou a osobitosťou prostredníctvom špeciálnych pedagogičiek a tímu odborných pracovníkov Súkromného centra špeciálno-pedagogiského poradenstva.

Katarína Stískalová, riaditeľka SŠMŠ

Zriaďovateľ:

PhDr. Jana Merašická, ul. Podjavorinskej 1961/8 ,955 01 Topoľčany .

Zriadenie školy:

SŠMŠ bola zaradená do siete šk. zariadení od 2.septembra 2008 .

Rada školy:

Predseda: Mgr. Marta Peterová

Podpredseda: PaedDr. Irena Palušová

Členovia: Mgr. Andrea Vavríková-zástupca rodičov

PhDr. Jana Merašická

Eva Zaťková-zástupca SŠMŠ

Zdroj: www.specialnamsto.sk