Súkromná materská škôlka DC AKTIVITY

Adresa Alejová 1, 04001 Košice Email jasleaskolka@dcaktivity.sk Telefón 0917 531 654 Web dcaktivity.sk

Súkromná materská škôlka DC AKTIVITY je ideálne miesto pre vaše dieťatko.

Súkromná materská škôlka DC AKTIVITY je ideálne miesto pre vaše dieťatko, pokiaľ preňho hľadáte moderné, tvorivé prostredie, s profesionálnou starostlivosťou a osobným prístupom.

  • Moderné postupy vo výchove prepájame s tradičnými rodinnými hodnotami.
  • Poskytujeme deťom priestor pre ich osobnostný rozvoj a kreativitu.
  • Našim cieľom je prispievať k formovaniu aktívneho a zdravého životného štýlu vašich detí už od malička.
  • Nepodceňujeme ani vštepovanie zásad slušného správania, pestovanie vytrvalosti a trpezlivosti.

Radi sa podelíme o naše skúsenosti s aktívnou výchovou detí, so zameraním na správny mentálny a telesný vývoj. Sme pripravení stať sa pre vaše deti obľúbeným miestom, kam sa budú každodenne tešiť a denne sa oboznamovať s množstvom podnetov a inšpirácií.

„Aktívne a zdravo už od malička“

DETI 2 – 3 ROKY -po dohode 

Celodenná starostlivosť  280 € / mesiac
 
Poldenná starostlivosť  250 € / mesiac
 
Strava 2,80 € / deň

DETI 3-6 ROKOV

Celodenná starostlivosť   220 € / mesiac
 
Poldenná starostlivosť   180 € / mesiac
 
Strava 2,80 € / deň
Možnosť zabezpečenia dietného stravovacieho režimu.

Zdroj: dcaktivity.sk