Športový klub Medvedica

Adresa Rovniakova 14, 85102 Bratislava Email info@medvedicatour.sk Telefón +421 903 248 250 Web www.medvedicatour.sk

Športový klub Medvedica – šport je to, čo nás spája a v čom vidíme našu osobnú a pracovnú realizáciu. Práve to veľké nadšenie z pohybu, aktivity a cestovania, chceme preniesť aj na vás.

Našim zámerom je u detí vytvoriť pozitívny vzťah k pohybu, podporiť ich zdravý životný štýl a rozvíjať ich všeobecný pohybový rozvoj. A vás chceme zdokonaliť v technike jednotlivých športov a sprevádzať vás miestami, ktoré by ste možno sami nenašli, a ktoré nám tak veľmi učarovali.

Športový klub Medvedica sa venuje deťom už 8 rokov. Naši inštruktori sú absolventi FTVŠ UK a držiteľmi plaveckých, lyžiarskych a korčuliarskych licencií. Hravou formou tréningov, zaujímavými činnosťami v detskom kolektíve a s dozorom kvalifikovaných inštruktorov je naším cieľom prispieť k vytvoreniu pozitívneho vzťahu k pohybu a prírode nielen v detskom veku, ale vo forme celoživotnej pohybovej aktivity.

 

Prečo sa si vybrať športovanie s MEDVEDiCA tour:
• Sme jedineční svojho druhu, čo sa týka komplexnej športovej prípravy a množstva ponúkaných športov.
• Sme firma rodinného typu, skupina mladých ľudí, ktorá miluje prácu s deťmi, šport, aktivitu, pobyt v prírode a hlavne opätovný návrat od dnešnej pretechnizovanej chladnej doby naspäť k prirodzeným, starým (ale len dobrým a osvedčeným) tradíciám a hodnotám pri výchove detí.
• MEDVEDiCA tour a jej tím trénerov, s najvyššími trénerskými kvalifikáciami a už niekoľkoročnou skúsenosťou so športovou výukou detí.
• Okrem bežných tréningov máme pre deti, prichystané sobotné tréningy a viacdenné sústredenia. Radi vás zoberieme na zújímavé miesta a ukážeme nové netradičné aktivity a športy. Práve tieto extra tréningy sú určené aj pre vás rodičov!Chceli by sme spoločne s vami vytvoriť klub s kamarátskou rodinnou atmosférou, kde by okrem detí radi chodili aj rodičia a spoločne tak trávili čas tam, kde je to najdôležitejšie – v prírode.

 

ŠK MEDVEDiCA ponúka:

1. Všeobecnú športovú prípravu – pre deti od 3 rokov, ktoré chcete podporiť práve vo všestrannom a komplexnom pohybovom rozvoji prostredníctvom rôznych druhov športov.

 

 

2. Bicyklovú prípravku – pre deti od 6 rokov, ktoré sa radi bicyklujú a chcú s nami preskúmať rôzne dostupné lokality a terény v okolí Bratislavy a popritom absolvovať všeobecnú športovú prípravu primeranú ich veku.

 

 

Zdroj: www.medvedicatour.sk