Rodinný klub Zábavníčkovo

Adresa Delená 6, 841 Bratislava Email zabavnickovo@gmail.com Telefón 0905 580 653 Web www.klubzabavnickovo.webnode.sk

Rodinný klub Zábavníčkovo v Devínskej Novej Vsi. Otvorený komunitný priestor, kde sa môžu stretávať deti, rodičia, prarodičia a zmysluplne tráviť svoj voľný čas. V priestoroch klubu nájdete spoločenskú miestnosť s kuchynkou, hravý ateliér, tvorivý ateliér, pohybový ateliér a príjemnú záhradu.

Rodinný klub Zábavníčkovo je otvorený komunitný priestor, kde sa môžu stretávať deti, rodičia, prarodičia a zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Klub ponúka širokú ponuku kurzov ako aj atraktívnych jednorázových podujatí, ktorých cieľom je posiľňovanie kultúrno – spoločenského života miestnej devínskonovoveskej komunity a rozvoj občianskej spoločnosti. V priestoroch klubu nájdete spoločenskú miestnosť s kuchynkou, hravý ateliér, tvorivý ateliér, pohybový a divadelný ateliér a príjemnú záhradu. Rodinný klub Zábavníčkovo je otvorený denne od 10:00 do 18:00hod, kedy sa môžete prísť do priestorov pohrať, posedieť, poklábosiť. Môžete si tu dať čaj, kávu, domácu limonádu a každý deň bude napečený chutný domáci koláč. Vstupné je 1 Eur/ osoba bez časového obmedzenia. Zábavníčkovo sa pre svojich návštevníkov otvorí v utorok 7.1.2014. Do ponúkaných kurzov sa môžete prihlasovať od 1.12.2014. Na jednotlivé aktivity v mesiaci je nutné si rezervovať miesto.

Zdroj: www.klubzabavnickovo.webnode.sk