MŠ Pri kríži, Dúbravka

Adresa Pri kríži 2, 84102 Bratislava Email msprikrizi@centrum.sk Telefón +421 2 643 651 03 Web www.msprikrizi.eu

Naša MŠ je štvortriedna. Poskytuje celodennú výchovno – vzdelávaciu starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky, deťom telesne a duševne zdravým.

Naša MŠ je štvortriedna. Poskytuje celodennú výchovno – vzdelávaciu starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky, deťom telesne a duševne zdravým. Výnimku môžu tvoriť deti ľahko mentálne alebo telesne postihnuté, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a deti s poruchami správania, ktoré možno integrovať, ale iba vtedy, ak je zabezpečená spolupráca a kontrola vhodných inštitúcií. Poskytujeme možnosť poldenného pobytu na žiadosť rodičov po dohode riaditeľkou MŠ.

 

Okolie budovy je vysadené ihličnatými a listnatými stromami, kríkmi, trávou. Časť dvora je vyasfaltovaná a slúži ako ihrisko pre deti. Pieskoviská sú oddelené nízkymi múrikmi. Po dvore sú účelovo rozmiestnené lavičky a hrové komponenty, pred nepriazňou počasia nás chráni záhradný altánok.

 

PREVÁDZKA MŠ MŠ je s výchovným jazykom slovenským. Jej zriaďovateľom je od 1.7.2002 Mestská časť Bratislava Dúbravka, sídliaca na Žatevnej ulici č. 2. Bratislava.

Zdroj: www.msprikrizi.eu