Materské centrum Čmeliačik

Adresa OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA Nám. M. Bernáta č745, Oščadnica Email oscadnica@velka-raca.sk Telefón 041/43 821 21, 0948 452 200 Web

Mimovládne neziskové občianske združenie.

Ako vzniklo MC

MC bolo založené na podnet  Mgr. Simony Zagrapanovej  (štatutárna zástupkyňa MC)Terky Kubandovej a Kataríny Lušňákovej. V októbri 2002  MC Čmeliačik bolo zaregistrované na ministerstve vnútra SR.

 

PRVÉ MATERSKÉ CENTRUM NA KYSUCIACH !

Čo to vlastne je?

• ide o mimovládne neziskové občianske združenie
• vo svojej činnosti sa zameriava na zdravší životný štýl mamičiek a ich detí, umožňuje matkám s deťmi vyjsť z izolácie, kam sa celodennou starostlivosťou o deti dostávajú
• je to miesto, kde sa ženy majú možnosť vzdelávať, nadobudnúť nové vedomosti a zručnosti a podeliť sa o svoje radosti a starosti s inými mamičkami
• miesto, kde sú deti vítané a nachádzajú prirodzenú spoločnosť vrstovníkov, tu vidia svoju matku v inej roli ako v domácnosti

Hlavné činnosti:
1. PODPORA RELAXAČNEJ ČINNOSTI MAMIČIEK
– AEROBIC
–  v budove ZŠ Oščadnica- Ústredie  (v telocvični) – termín spresníme
– STRETNUTIA V MC – každý piatok  od 16.30 hod.   do 18.30 hod. v priestoroch kultúrneho domu,  hry pre deti, poradňa dojčenia, rozhovory na rôzne témy, ako je výživa detí, prevencia, rady a skúsenosti mamičiek knižnica s odbornou literatúrou – k dispozícii všetkým mamičkám
– KULTÚRNE AKCIE – návštevy ZOO, bábkového divadla ….
– JAZYKOVÉ KURZY – pre najmenších i pre dospelých
– ODBORNÁ PORADENSKÁ ČINNOSŤ – Odborné lekárske prednášky zamerané na aktuálne témy
– PORADŇA DOJČENIA –  spojená s odbornými prednáškami, článkami a publikáciami
DOJČITE SVOJE DIEŤA ASPOŇ POL ROKA!!!!!!!!

ČINNOSTI PRE DETI:

Výtvarná výchova – Základná umelecká škola Čadca
Už tretí rok naše materské centrum úspešne spolupracuje so ZUŠ v Čadci.Výchovno vzdelávací proces vo výtvarnom odbore prebieha formou kolektívneho vyučovania. V priestoroch kultúrneho domu sa pravidelne každý štvrtok stretávajú deti vo veku 4 – 9 rokov a pod vedením kreatívnych učiteliek (Mgr.Šišková, Mgr. Olejková) sa oboznamujú s rôznymi výtvarnými disciplínami ako: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie-keramika. Deti takto nemusia dochádzať do  Čadce, ale umeleckú školu majú priamo v centre Oščadnice.

 

Zdroj: MC Čmeliačik

Zdroj: