Krúžky pre deti

Adresa Martinčekova 13, 83101 Bratislava Email info@kruzkypredeti.sk Telefón +421915711115 Web www.kruzkypredeti.sk

Krúžky pre deti, kde sa žiaci hravou a zábavnou formou zoznámia s cudzím jazykom, vzdelávajú sa pomocou LEGO kociek, zoznámia s tajmi vedných odborov, programovania, rozpohybujú svoje telo alebo si pripravia vlastné video.
Vyplňte svojim deťom plnohodnotne ich voľný čas v rámci školskej družiny alebo po škole.

Angličtina s Wattsenglish

Bojujete doma s úlohami z Angličtiny? Prihláste ich k nám na kurzy Wattsenglish, kde sa učíme angličtinu cez zážitky.

 • Úspešný britský koncept výučby detí
 • Výučbu vedie skúsený lektor
 • Proces výučby zastrešený supervíziou metodika
 • Zážitková forma učenia, ktorá deti baví
 • Prirodzené bilingválne prostredie
 • Výučba nadväzuje na školský vzdelávací program

Nemčina Deutsch is easy

Chcete, aby Vaše dieťa napredovalo aj v inom jazyku ako v angličtine?  Nemčina hrou, ktorá deti baví. Interaktívna metóda založená na vizualizácii a podpore zmyslového vnímania.

 • Krúžok postavený na metóde KIKUS
 • Profesionálne školení lektori pod vedením metodika
 • Podporuje zmyslové vnímanie detí
 • Metóda určená deťom mnohých kultúr

DIE

Vzdelávanie s LEGO kockami

Vzdelávanie s LEGO kockami má tiež svoje čaro. Ktoré dieťa ich nemiluje? Asi žiadne… vedia pri ňom presedieť celé hodiny. A my tomuto hraniu dáme koncept.

 • Zamerané na prírodné vedy, mechaniku a inžiniering
 • Deti si budujú zručnosť hľadania riešenia
 • Učia sa kreatívne premýšľať zábavným spôsobom
 • Rozvíjajú si motorické, matematické a technické zručnosti
 • Hodiny vedú špeciálni lektori

Robotic Mindstorm

Kurz robotiky s LEGO® MINDSTORMS®. Program je určený pre deti od 8-12 rokov, ktoré majú záujem rozvíjať sa v základoch inžinieringu, programovania a v technických zručnostiach.

 • Deti sa naučia postaviť si vlastného multifunkčného robota
 • Naučia svojho robota plniť rôzne úlohy a zapoja sa s ním do súťaže
 • Osvoja si základy programovania
 • Precvičujú si priestorové vnímanie a matematické zručnosti
 • Oboznamujú sa s konštrukčnými súvislosťami

ROBOTIC

Movie making

Výroba filmu s kockami a figúrkami LEGO®. Program je určený pre deti od 6 do 12 rokov, ktoré chcú rozvíjať svoju kreativitu. Deti majú možnosť naučiť sa základy animácie na figúrkach a nakoniec si vytvoria svoj vlastný animovaný film.

 • Deti sa naučia základy animácie
 • Vytvoria si vlastný animovaný film
 • Osvoja si základy tvorby filmu
 • Precvičujú si priestorové vnímanie

Veda nás baví 

Krúžky pre deti VEDA NÁS BAVÍ, kde sa žiaci hravou a zábavnou formou zoznámia s tajmi vedných odborov (fyzika, chémia, astronómia, prírodopis, inžinierstvo, strojárstvo).

 • Vyskúšajú si, aké to je, stať sa aspoň na chvíľu malým vedcom.
 • Žiaci v krúžku robia experimenty, napr. si postavia sopku, pristávací modul z balónov, jednoduchý kompas, lávovú lampu a pod.
 • Experimenty sú navrhnuté pre žiakov prvého stupňa, nie sú teda nebezpečné ani zložité.
 • Deti pracujú v skupinách a rozvíjajú tímovú spoluprácu.

VNB

 

Športujeme hravo 

V dnešnej dobe, kedy ide postupne pohyb detí do úzadia, preto je veľmi dôležité, aby sa deti nezabúdali hýbať. Treba už od najmladšieho školského veku u nich apelovať na dôležitosť pohybu.

 • deti sa budú hýbať formou zábavných hier, súťaží a tým budú získavať základné všeobecné pohybové návyky
 • budú sa učiť spolupracovať a navzájom sa povzbudzovať v tímoch
 • budú sa učiť základom disciplíny a zároveň budeme povzbudzovať ich skrytú súťaživosť
 • vďaka spolupráci v tímoch sa deti naučia ľahšie začleniť do kolektívu

 

Zaujala vás naša ponuka krúžkov? Informujte sa na ktorých materských a základných školách tieto krúžky prebiehajú mailom, alebo sa prihláste na krúžok v našom Chameleon centre

info@kruzkypredeti.sk  alebo telefonicky na +421 915 711 115

 

Zdroj: www.kruzkypredeti.sk