Kid Fit v Prešove

Adresa Floriánova 2, 08001 prešov Email kidfit@kidfit.sk Telefón +421 51 3810 871 Web www.kidfit.sk

KID FIT, s.r.o. vykonáva svoju činnosť pre všetkých, ktorí chcú dopriať svojim deťom zdravý a všestranný vývoj, radosť z pohybu a potešenie zo spoločných chvíľ rodičov a detí. Snažíme sa o komplexnú starostlivosť o vaše dieťa, kde sa okrem naplnenia fyzického vyžitia venujeme aj jeho citovým a duševným potrebám.

KID FIT, s.r.o. vykonáva svoju činnosť pre všetkých, ktorí chcú dopriať svojim deťom zdravý a všestranný vývoj, radosť z pohybu a potešenie zo spoločných chvíľ rodičov a detí. Snažíme sa o komplexnú starostlivosť o vaše dieťa, kde sa okrem naplnenia fyzického vyžitia venujeme aj jeho citovým a duševným potrebám.

Pre vytvorenie maximálneho pohodlia a najvhodnejších podmienok sme pre Vás otvorili centrum KID FIT a prostredníctvom našich programov otvárame možnosť zvoliť si aktvity, ktorých kombináciou si možete vyskladať program podľa individuálnych potrieb. Správny výber a kombináciu programov Vám pomôže zostaviť náš odborný personál.

Pre spestrenie trávenia spoločného času rodín organizujeme víkendové pobyty rodičov s deťmi, súčaťou ktorých sú plavecké kurzy pre deti.

V útulnom centre KID FIT sme všetko prispôsobili potrebám malých „plavcov“, cvičiteľov aj ich rodičov. Samozrejmosťou je bazén s ideálnou teplotou vody, miestnoť na cvičenie s fitloptami, šatne a recepcia ponúkajúca možnosť občertvenia.

Ponuka:

– GRAVID JOGA – joga pre tehotné
– Starostlivosť o novorodenca
– Nosenie a manipulácia s dieťaťom
– Plávanie novorodencov a dojčat
– Plávanie detí od 3 do 6 rokov
– KURZ POHYBOVEJ VÝCHOVY

Čo rozumieme pod pojmom „plávanie“ novorodencov, dojčat batoliat a predškolákov.
Pojem „plávanie“ novorodencov , dojčat a batoliat nie je myslený v pravom slova zmysle. Nejde vôbec o to naučiť tieto deti plávať. U najmenších detí ide predovšetkým o radostnú hru rodičov s deťmi vo vode, ktorá pozitívne stimuluje u dojčat pohybovú aktivitu a tá je nevyhnutná pre zdravý vývoj ľudského organizmu. Samozrejme dojčenecké „plávanie“ má veľký význam pre neskoršiu výuku plaveckých spôsobov. 

Deti sa prirodzenou a hravou formou naučia zvládnuť mnohé prvky predplaveckej a plaveckej výuky ako napr.:

 • adaptácia na prostredie bazéna a prácu v detskom kolektíve
 • splývavé polohy na chrbte a na bruchu
 • výdychy do vody
 • potápanie a lovenie
 • skoky zo sedu a stoja
 • orientácia pod vodnou hladinou
 • práca s plaveckými pomôckami
 • niektoré základné plavecké pohyby

Plávanie novorodencov, dojčat a batoliat

Náplň kurzu:

 • zoznámenie sa rodičov s psychomotorickým vývojom dieťatka
 • nácvik správnej a vhodnej manipulácie s dieťatkom na suchu a vo vode
 • nácvik odpočinkových polôh
 • spoločný kúpeľ rodičov s deťmi
 • otužovanie detí, jeho spôsoby a význam
 • nácvik potápania
 • režim dieťaťa a význam rituálov dňa
 • nácvik masáže dojčat
 • význam dojčenia a výživa do 1. roka dieťaťa
 • samotná práca vo vode podľa metodiky

Kurzy prebiehajú v detskom centre KID FIT, s.r.o. na Budovateľskej 44/F v Prešove vždy utorok – sobota v čase od 9.00 – 16.00 hod. Odporúčame účasť oboch rodičov na jednotlivých lekciách. Kurzovné je neprevoditeľné a nenávratné.

Dĺžka kurzu:

 • 8 – 12 lekcií

„Plávanie“ od 6. mesiaca do 3. rokov veku dieťaťa
Náplň kurzu:

 • adaptácia na nové prostredie a kolektív v bazéne
 • otužovanie detí
 • cvičenie detí a rodičov formou pesničiek a riekaniek spojených s pohybom
 • nácvik základnej manipulácie a odpočinkových polôh v bazéne
 • nácvik polôh na chrbte a na bruchu
 • nácvik výdychov do vody
 • nácvik potápania a lovenia
 • orientačné a koordinačné hry posilňujúce svalstvo celého tela
 • skoky do vody
 • potápanie s rodičmi
 • práca s pomôckami (hračky, loptičky, plav. kruh, doštička, ….)
 • plavecké pohyby (od 15. mesiaca veku)

Kurzy organizujeme v PREŠOVE na Budovateľskej 44/F v centre KID FIT, s.r.o.

Dĺžka kurzu:

 • 10 lekcií (1 blok)

 


Zdroj: www.kidfit.sk