Jasle Junior

Adresa Samova 2, 84107 Bratislava - Devínska Nová Ves Email info@jasle-junior.sk Telefón +421 917 166 633 Web www.jasle-junior.sk

„Nikdy nepomáhajme dieťaťu s úlohou, ktorú je ochotné zvládnuť samo“.

Naším cieľom je šťastné, usmiate, sebavedomé dieťa a jeho spokojní rodičia.
Taktiež individuálny prístup, čím sa snažíme o komplexný rozvoj a prípravu dieťaťa na plynulý prechod do materskej školy. V kolektíve rovesníkov sa dieťa nielen socializuje, ale zároveň získava pocit istoty k svojej vlastnej samostatnosti. Osobnosť dieťaťa v tomto rannom vývoji je pre nás veľmi dôležitá, a schopnosť detičiek nájsť vlastnú cestu je úžasná. Nemáme dôvod ich direktívne niečomu učiť, oni sa učia sami a úplne prirodzene tým, že nás napodobňujú.

Zdroj: www.jasle-junior.sk