Hudobná škola YAMAHA pre deti od 6 mesiacov do 6 rokov

Adresa Drieňová 16, Bratislava Email info@hudobnaskola.sk Telefón +421 911 111 230 Web www.hudobnaskola.sk

Hudobná škola YAMAHA otvára predškolské hudobné programy, určené pre deti od 6 mesiacov do 6 rokov v sprievode rodičov.

Hudobná škola YAMAHA otvára predškolské hudobné programy, určené pre deti od 6 mesiacov do 6 rokov v sprievode rodičov. Príďte sa pozrieť na ukážkové hodiny, ktoré sa uskutočnia v detskom centre LITTLE MONKEY (www.littlemonkey.sk) na Levočskej 15 v Bratislave – Petržalke

 

pre program PRVÉ KROČIKY K HUDBE v utorok 16. októbra o 10.00 hod.

pre programy ROBÍK A RYTMICKÉ KROČIKY v utorok 23. októbra o 10.00 hod.

 

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu prosíme záujemcov o prihlásenie sa dopredu na info@hudobnaskola.sk.

 

Program ROBIK pre deti od 6 do 18 mesiacov

Program rozvíja hudobné predpoklady detí a prostredníctvom piesní a básní aj ich rečové schopnosti. Podstatou je proces „voľného objavovania“, kedy deti dostanú možnosť pozorovať a objavovať svet okolo seba prostredníctvom hudby. Aktivizačnými prvkami sú spoločný spev, počúvanie hudby a hudobno-pohybové hry. Tematický usporiadané príbehy s piesňami a básňami sú obsiahnuté v ilustrovanej učebnici, doplnené špeciálne aranžovanými detskými piesňami na CD.

 

Program PRVÉ KROČIKY K HUDBE pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov

Obsahom Prvých krôčikov sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje a doplňujúce výtvarné a pracovné činnosti. Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. Hravá forma všetkých činností a rozvoj prirodzenej zvedavosti sú predpokladom pre úspešné zvládnutie procesu učenia v neskoršom veku.

Aj vďaka aktívnej účasti jedného z rodičov (prarodičov) a využívaniu zaujímavých učebných materiálov (ilustrovaný spevník, CD s nahrávkami piesní a sluchových skladieb) je pôsobenie cielené a intenzívne.

 

Program RYTMICKÉ KROČIKY pre deti od 4 do 6 rokov

Voľne nadväzuje na Prvé krôčiky k hudbe, jedná sa však už o cielenú hudobnú prípravu. Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky v spojení s praktickými činnosťami. Dôraz sa kladie predovšetkým na rozvoj hudobnej predstavivosti pomocou rytmizácie, melodizácie riekaniek, intonácie cez solmizačné slabiky, orchestrálnu hru na detské hudobné nástroje, cielené počúvanie a vnímanie hudby. Program uľahčuje rozhodnutie o type prípadného ďalšieho inštrumentálneho vzdelávania.

Zdroj: www.hudobnaskola.sk