Feelart, n. o.

Adresa Gorkého 10, 81101 Bratislava - Staré mesto Email feelart@feelart.sk Telefón 0907752561 Web www.feelart.sk

Ponúkame vzdelávanie, ktoré baví. Pre deti, aj pre dospelých. Netradične, pútavo a hlavne profesionálne.

Feel Art sa stal 20. 3. 2013 neziskovou organizáciou. Chystáme viacero zmien v programoch a kurzoch pre deti a výrazným spôsobom plánujeme rozšíriť aj vzdelávacie aktivity pre dospelých.

 

Veľkej obľube sa tešia naše prázdninové aktivity pre najmenších. Aj v roku 2014 sme pre deti pripravili zaujímavé týždňové denné programy.

Okrem detí a mládeže, na ktorých je zameraná väčšina našich programov – kurzy, prázdninové aktivity, chceme  osloviť vo väčšej miere aj dospelých.

Kultivovať dušu, poznávať umenie vo všetkých jeho formách, rozvíjať kreativitu a fantáziu je našim hlavným cieľom. Či už u nás, v školách, alebo vo  firmách, ktoré mjú záujem rozvíjať poznanie a rozhľadenosť svojich zamestnancov aj cez poznávanie umenia a jeho rôznych podôb.

A pokúšame sa dodať vážnosť písanému slovu v našich kurzoch kreatívneho i formálneho písania. Tie sa stali popri detských aktivitách našim najobľúbenejším produktom. Máme kurzistov, ktorí tento typ vzdelávania navševujú už tretí rok a stále v ňom nachádzajú kus dobrodružstva a potešenia.

V apríli 2013 sme začali s korešpondenčnou formu vybraných programov a začíname aj s online konzultáciami. Túto formu vzdelávania podnietil hlavne váš záujem o našu prácu a súčasne vzdialenosť, ktorá vám nedovoľuje navštevovať naše kurzy v Bratislave.

Ponúkame aj doučovanie a prípravu na maturity z estetiky, dejín umenia, dejepisu a veľmi úspešne pripravujeme aj na prijímacie pohovory na humanitné odbory vysokých škôl.

Zdroj: www.feelart.sk